Vui Cười xhcn : Khoa Học không thể giải thích được !

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Khoa Học không thể giải thích được ! Wednesday August 6, 2003 12:50 PM

Khi nhận chức Tổng bí thư Đảng CS Trung Hoa , Hồ Cắm Đầu bèn triệu tập các tổng bí thư các Đảng CS c̣n sót lại là CSVN, CS Cuba và CS Bắc Hàn để kiểm tra lại kiến thức. Đoàn của Đảng ta do Nông Đứt Mạch và "người phát ngôn" Phan Thất Thanh đại diện. Chuẩn bị vào pḥng thi, Nông Đứt Mạch run quá nên đẩy "người phát ngôn" Phan Thất Thanh vào kiểm tra trước. Hồ Cắm Đầu hỏi Phan Thất Thanh :

- Đại chiến thế giới lần thứ nhất xảy ra vào thời gian nào? - Dạ từ 1914 đến 1918.

- Ai là những lănh tụ cộng sản thế giới? - Karl Marx và Lenin.

- Đồng chí có tin là có ma không? - Dạ , Đảng bảo không, dân bảo có, c̣n khoa học chưa giải thích được ạ.

Đồng chí đă đạt tiêu chuẩn , cho gọi Nông Đứt Mạch vào đây! Vừa ra đến cửa, Nông Đứt Mạch túm ngay "người phát ngôn" Phan Thất Thanh và hỏi: - Ông Cắm Đầu hỏi đồng chí cái ǵ thế?. Phan Thất Thanh trả lời: - Em có nói đồng chí cũng không nhớ được đâu . Đồng chí hăy chỉ cần ráng nhớ lấy 3 câu trả lời là chắc chắn đậu rồi.

Câu thứ nhất đồng chí cần trả lời: từ 1914 – 1918. Câu thứ hai đồng chí cần trả lời: Karl Marx và Lenin. Câu thứ ba đồng chí cần trả lời: Đảng bảo không, dân bảo có, khoa học chưa giải thích được.

Vừa lẩm bẩm 3 câu trả lời, Nông Đứt Mạch yên chí vào pḥng kiểm tra. Hồ Cắm Đầu hỏi ngay:

- Anh sinh năm nào? - Dạ từ 1914 – 1918 (hơi sửng sốt, nhưng Hồ Cắm Đầu vẫn hỏi tiếp )

- Bố mẹ anh tên ǵ? - Karl Marx, và Lenin.

- Anh có điên không đấy? - Dạ , Đảng bảo không, dân bảo có, c̣n khoa học chưa giải thích được ạ !

SM : Th́ giải thích được DC Tổng bí nhà ta thuộc loại NGU có bằng câp' -------------------------

chuye^n. 2

Để thấy được cái mông...

Và đây là chuyện ưng ư nhất của SM trong tháng 8 trời không mưa và điện cúp ! trước khi đọc xin mua bảo hiểm... nhân thọ xin gọi số điện thoại 911-CÓ TUI -CÓ TUI

Trích đoạn bài Điếu Văn ( Diễn văn - lại lộn nữa rồi ) quan trọng của đồng choé Tổng Bí thơ Nông Đứt Mạch đọc trong Đại hội trung ương đảng CSVN về sự quan trọng của đảng CS.

" Đảng đă cho chúng ta một cái liềm , tin tuyệt đối. Cha các đồng chí ! Mẹ các đồng chí ! Đă sinh ra các đồng chí. Chính v́ thế các đồng chí phải đi sâu , các đồng chí phải đi sát , các đồng chí phải túm lấy cái quần , chúng nhân dân. Cởi bỏ toàn bộ những khúc mắc để thấy được cái mông , cái mênh của thời đại ..... "

* Lời bàn của Moon tôn Cương : SM cũng đang trầm tư suy nghĩ về cái mông....cái mênh của thời đại XHCN

-- sweetmoonlight (thedemocracyclubforvietnam@yahoo.com), September 02, 2003

Answers

Cố viết cho hay nhé

Chuyện mày viết đọc không buồn cười nổi H́nh như mày hơi kém văn học

-- Đêm dài lắm mộng (angel@yahoo.com), March 13, 2004.

Response to Vui Cười xhcn : Khoa Học khĂ´ng thể giải thĂ­ch được !

Chống bạo quyền Mafia CSVN
can đảm, là anh hùng
thương dân, yêu tổ quốc.
 
 
 
 
 
Bám đít bưng bô cho cáo hồ và đám
CS tay sai hại dân bán nước
hèn nhát, bán rẻ lương tâm, vô liêm sỉ.


Thằng "ăn ghen" đầu nhét đầy shit CS chỉ biết giết người chứ đâu biết cười. Còn bầy đặt nói chuyện văn hóa. Ở VN bi giờ, cái gì cũng văn hoá, trung tâm văn hoá, hội văn hoá, món ăn văn hoá, khu văn hoá ... nhưng sự thật bên trong thì trống rổng thúi quắc. Mai mốt đảng ta lại có thêm cái nhà ỉa nhà đái ... văn hoá nửa đó.

-- Dinh Ngu Tri Te CS (NgayTanCS@KhatMau.hn.vn), March 14, 2004.

Response to Vui Cười xhcn : Khoa Học khĂ´ng thể giải thĂ­ch được !

cai dit me thang cong san noi it thoi , dit me may dam noi hom thu that khong , bo may va may anh nay bomb chet cu may luon . Bon tao noi gi ke me bon tao ,danh chet me may bay gio , dit me may. Ngay tan the CS hay lam , danh chet me bon cong san di !

-- no du ma (phandonglatao@yahoo.com), April 23, 2004.

Moderation questions? read the FAQ