Cáo Trạng Đảng CSVN Bán Nước

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Cáo Trạng Đảng CSVN Bán Nước

Pháp Liệu Hiệp Ước Thiên Tân 1885, Công ước 1887 và 1895 kư giữa Pháp và Thanh triều xác định biên giới phía bắc cũng như lănh hải của Việt Nam là 63% diện tích Vịnh Bắc Bộ (formant la frontière). Công pháp quốc tế cho phép VN hủy bỏ tất cả các hiệp ước bất lợi giữa Pháp và Thanh triều để đ̣i lại vùng biên giới mà Ba Lê nhượng cho TQ như 750 cây số vuông của tổng Tụ Long ở Vân Nam, mũi Bắc Luân ở Quảng Đông và ‘khu vực người Việt nằm trong lănh thổ Trung Hoa.’

1958 Đảng CSVN qua Phạm Văn Đồng chấp nhận sự bành trướng biên giới của TQ bao gồm cả Hoàng Sa và một phần Trường Sa của Việt Nam. TQ dựa vào văn thư của PVĐ để chiếm các đảo Cam Tuyền, Duy Mộng, Quang Hoà thuộc quần đảo Hoàng Sa. Ngày 21-2-1959, quân lực Việt Nam Cộng Ḥa đánh đuổi quân TQ ra khỏi các hải đảo đó.

1982 Nhà nước CSVN xác định biên giới lănh hải của Việt Nam trong Vịnh Bắc Bộ theo Công ước 1887 tức là 63% diện tích vịnh, và thường xuyên tuyên bố đường biên giới trong vịnh giữa VN và TQ đă được phân định rơ ràng theo Công ước 1887.

1987 Nhà nước CSVN tố cáo TQ dời 100 mốc biên giới vào sâu trong nội địa VN.

1991 Liên Sô – tổ quốc xă hội chủ nghĩa của đảng CSVN - sụp đổ. Đảng CSVN xoay qua thần phục ‘bá quyền phương bắc’ để chống lại trào lưu dân chủ hóa đất nước. Vào năm 1992, quân TQ đốt nhà và xua đuổi dân VN ra khỏi các vùng chiếm đóng đặc biệc là ở Lạng Sơn.

30-12-1999 Đảng CSVN qua ‘Hiệp ước biên giới trên đất liền’ đă dâng một nửa thác Bản Giốc nổi tiếng và ít nhất 100 mét bề ngang Ải Nam Quan cho TQ thay v́ dựa vào công pháp quốc tế để đ̣i lại các vùng biên giới mà Pháp nhượng cho TQ.

Tài liệu và bản đồ Bắc phần chứng minh thác Bản Giốc luôn luôn là của VN và được ghi nhận trong tài liệu giáo dục cũng như được Hà Nội cho in trên tem kỷ niệm. Ngoài tài liệu và bản đồ Bắc phần, nguyên tắc estoppel và acquisitive prescription trong công pháp quốc tế cũng công nhận chủ quyền của VN đối với thác Bản Giốc bởi v́ sự im lặng của TQ trong hàng trăm năm qua đồng nghĩa với sự công nhận và chứng minh chủ quyền của VN đối với thác này. Đảng CSVN đă bỏ qua các nguyên tắc luật pháp quốc tế cũng như tài liệu và bản đồ biên giới cận đại để cống hiến một nửa thác Bản Giốc cho TQ vốn nằm sâu trong nội địa VN.

25-12-2000 Đảng CSVN qua ‘Hiệp định phân định lănh hải’ đă dâng cho TQ 9% diện tích hay 11.163 cây số vuông Vịnh Bắc Bộ. Lănh hải VN từ 63% tụt xuống c̣n chỉ 54% diện tích vịnh. Mặc dầu Công ước 1887 xác nhận rơ ràng lănh hải của VN là 63% diện tích Vịnh Bắc Bộ (frontiere) và Hà Nội nhiều lần tuyên bố đường biên giới trong vịnh (maritime frontier) giữa VN và TQ đă được phân định rơ ràng theo Công ước 1887 (Statement of 12 Nov. 1982), đảng CSVN thay đổi chính sách để bán nước cho TQ do đó lư luận ngược ngạo trở lại là ‘từ trước tới nay chưa có đường biên giới trên Vịnh Bắc Bộ giữa VN và TQ’ (Lê Công Phụng, 28/1/2002).

C̣n rất nhiều bằng chứng khác xác định hành động và dă tâm bán nước của đảng CSVN (xin nghiên cứu Quốc Hận Thư và tài liệu của Vietnam Policy Research Institute) nhưng chỉ bấy nhiêu dữ kiện kể trên cũng đủ chứng minh trọng tội dâng đất nhượng biển cho TQ của đảng CSVN. Nước sông Hồng, sông Cửu Long, Vịnh Bắc Bộ và cả vùng biển Đông rộng lớn vẫn không thể nào rửa sạch hành động phản bội Tổ Quốc Dân Tộc nhục nhă và đê hèn của đảng CSVN!

DĐ Dân Chủ cẩn cáo

BÀI HỌC VỠ L̉NG VỀ HOẠ CỘNG SẢN TẠI VIỆT NAM:

- Chủ nghĩa Cộng Sản là một học thuyết hoang đường và ngu xuẩn, học thuyết này đă đưa nhân dân Việt Nam đến nghèo đói và tụt hậu như ngày nay.

- Học thuyết Cộng Sản đă tạo ra những chế độ bất nhân và tàn bạo nhất trong lịch sử nhân loại, tàn ác hơn cả Hitler và đảng Nazi ở Đức. Hơn 85 triệu nạn nhân khắp thế giới đă chết v́ học thuyết này. Trong khi nạn nhân của Hiler chỉ khoảng 65 triệu người.

- Đảng Cộng Sản Việt Nam có hành vi như một đảng Mafia. Sự thành công của Cộng Sản tại Việt Nam nhờ vào thanh toán và ám sát các lănh tụ của các đảng phái khác tại Việt Nam để cướp quyền lănh đạo. Đảng Cộng Sản Việt Nam đă đưa dân tộc Việt Nam vào 2 cuộc chiến tranh tương tàn trên 30 năm.

- Hồ Chí Minh là chủ mưu của những cuộc thanh toán, ám sát. Vơ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Lê Duẩn, Trường Chinh và một số người đầu sai khác là kẻ thừa hành mưu kế ám sát thanh toán.

- Nhà tù Cộng Sản tàn bạo và nghiệt ngă hơn hàng trăm lần nhà tù thực dân Pháp.

- Tội ác Cộng Sản trong cải cách ruộng đất ở miền Bắc 1953-1956 tàn bạo và bất nhân sánh ngang với tội ác trong các trại tập trung Do Thái của Hitler và đảng Nazi ở Đức.

- Cướp bóc của cải, kiểm kê tài sản tại miền Nam sau khi chiếm miền Nam đă chứng tỏ sự man rợ của Cộng Sản.

- Bỏ tù, bắt giam, cải tạo quân, cán, chính của VNCH sau 1975, làm hại hàng triệu sinh linh là những tội ác lớn trời không dung đất không tha.

- Sau khi Hồ Chí Minh chết, những kẻ đi theo c̣n lại như: Đỗ Mười, Nguyễn Văn Linh, Vơ Văn Kiệt, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh cho đến nay vẫn chưa định nghĩa được độc tài là ǵ. Họ chỉ nhắm mắt đi theo Trung Quốc, tuân thủ thiên triều. Bọn người này chẳng biết làm ǵ để đưa Việt Nam ra khỏi nghèo đói.

- C̣n Cộng Sản, Việt Nam c̣n nghèo đói, áp bức, bất công.

HOẠ CỘNG SẢN LÀ TAI HOẠ LỚN NHẤT, DAI DẲNG NHẤT TRONG 4000 NĂM LỊCH SỬ VIỆT NAM!

CONONG.COM

-- sweetmoonlight (hviet21@conong.com), September 02, 2003


Moderation questions? read the FAQ