Cộng sản rất hoăng sợ và chết nhát!

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Theo tôi thấy th́ chế độ cộng sản luôn luôn hoảng sợ và vô cùng nhút nhát. Để tui chứng minh cho bà con thấy tại sao.

Nếu cộng sản không hoăng sợ và tin tưỡng vào tài lănh đạo của ḿnh, chúng nó luôn luôn rêu rao rằng nhân dân việt nam tín nhiệm và tin tuởng vào đăng cộng sản việt nam, vậy th́ tại sao chúng lại dùng bức tuờng lữa (firewall) để ngăn cản nhân dân trong nước không tới dược các website cũa các lực lượng đấu tranh cho tự do và dân chũ tại việt nam. Nếu chúng nó và các thanh niên "yêu chế độ cộng sản" trong nước luôn phê phán các website và các đài truyền thanh tự do là phản động, là xuyên tạc tại sao chúng không để cho nhân dân dược nghe, dược đọc cái gọi là "phản động" này và họ tự đánh giá lấy. Nếu thực sự những tài liệu được coi là "phản động" này là xuyên tạc, là trái với sự thật th́ người dân sẻ nh́n thấy và nhận ra và họ không thèm để ư tới.

Sự ngăn cấm của cộng sản nói lên hai điều:

1) Chúng rất hoảng sợ những tiếng nói đấu tranh này đến với người dân. Và khi người suy nghĩ ra dược họ sẻ tẫy chay chế độ cộng sản giống như dân Liên Sô, Ba Lan, Tiệp Khắc và các nước cộng sản đông âu đă thực hiện trong thập niên 1990

2) Những tiếng nói tự do cũa chúng ta là những tiếng nói vô cùng có giá trị có thể đánh thức dược đồng bào và đặt biệt là những thanh niên đang ngủ mê ở trong nước hảy vạch trần bộ mặt xấu xa lừa dối và ngu ngốc của chế độ cộng sản đang cai trị trên quê hương ta.

V́ vậy mong các bạn thanh niên việt nam yêu chuộng tư do và dân chủ, những bạn thanh niên việt nam có ư thức và trách nhiệm với dân tộc hảy góp tiếng nói của ḿnh vào công cuộc đấu tranh dân chủ và tự do có thể xây dựng lại 1 đất nước Việt Nam giàu mạnh với những truyền thống và đạo dức tươi đẹp mà cha ông ta đă gấy dựng suốt 4000 ngàn năm qua và những truyền thống này đang bị chế độ cộng sản chà đạp 1 cách thô bạo.

NTD

-- Nguoi Tranh Dau (nguoitranhdau@hotmail.com), August 29, 2003

Answers

Response to Cộng sản rất hoĂ£ng sợ vĂ  chết nhĂ¡t!

Ḿnh chân thành xin lổi ǵ lư do kỷ thuật.

DÂN CHỦ HÓA VIỆT NAM

Dân chủ là ǵ ?

Dân chủ định nghĩa theo ngữ nguyên là dân làm chủ.

Nhưng dân làm chủ có nghĩa là ǵ ?

Dân làm chủ có nghĩa là dân có quyền lấy những quyết định quan trọng liên quan đến đời sống của ḿnh, liên quan đến cuộc sống cộng đồng trong đó họ sống. Có 2 thể chế dân chủ : Dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp.

Dân chủ trực tiếp là ngụi dân trực tiếp lấy quyết định. Đây là h́nh thức dân chủ ở Thụy Sĩ. Đó cũng là những cuộc trưng cầu dân ư đuợc tổ chức khi có những quyết định quan trọng, như một số nuóc Âu châu tổ chức khi thay đổi đơn vị tiền tệ, khi chính quyền lấy những quyết định về biên giới. Nhưng dân chủ trực tiếp rất khó thực hiện và hao tốn, nhất là ở những nuóc lớn, đông dân. V́ vậy nên có dân chủ gián tiếp.

Dân chủ gián tiếp : V́ không thể lúc nào cũng tập hợp dân để hỏi ư kiến như ở một vài quận huyện Thụy Sĩ, hay lúc nào cũng tổ chức trưng cầu dân ư, nên ngụi dân bầu ngụi đại diện của ḿnh để thay thế ḿnh lấy quyết định. Nhưng phải là những cuộc bầu cử tự do dân chủ thực sự. Và ngụi dân không chỉ có quyền bầu ra ngụi đại diện của ḿnh, mà c̣n có quyền truất phế những ngụi này khi họ không làm tṛn những lời húa với dân. Hơn thế nữa, nếu những chính qquyền trở nên độc đoán, độc tài, không chịu nhuọng quyền hành, dùng bạo lực, khủng bố để duy tŕ quyền hành, th́ ngụi dân có quyền đứng lên đấu tranh và nguọc lại cũng có quyền dùng bất cứ phuong tiện ǵ, ngay cả bạo lực, để lật đổ bạo quyền. Đó cũng là tinh thần của bản Tuyên Ngôn Độc Lập Hoa Kỳ 1776, là tinh thần của quyển Khế Uóc Dân Xă ( Du Contrat Social) của nhà tu tuỏng dân chủ Pháp Jean Jacques Rousseu. Theo ông, vào thời nguyên thủy, con ngụi sống tự do, tự tại, nhưng con ngụi ư thức đuọc rằng nếu sống tự do, tự tại, cá nhân một ḿnh th́ không thể đuong đầu với những thiên tai, những đe dọa của thú dữ. V́ vậy con ngụi đă kết đoàn lại, bầu ra ngụi đại diện để lo việc lợi ích chung, theo một khế uóc chung giữa ngụi dân và ngụi đại diện. Nhưng nếu những ngụi đại diện không thi hành đúng lời cam kết trong Khế Uóc, th́ ngụi dân có quyền dùng bất cứ phuong tiện nào để lật đổ những ngụi đại diện độc đoán, độc tài không giữ đúng lời hứa.

V́ vậy ngụi ta cũng có thể định nghĩa dân chủ là một thể chế mà chính quyền tôn trọng lời hứa, lo cho dân, tôn trọng những quyền căn bản của ngụi dân.

Vậy đâu là những quyền căn bản của ngụi dân ?

Những quyền căn bản của ngụi dân là những quyền tự do, bẩm sinh, tự nhiên, căn bản đuọc qui định bởi Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, đuọc Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc chấp nhận vào ngày 10/10/1948.

Lời Mở Đầu của Bản Tuyên Ngôn : « Xét rằng sự xao lăng và khinh miệt những quyền căn bản của con ngụi đă dẫn đến những hành động man rợ, thô bạo, đi nguọc lại luong tâm, luong tri của con ngụi ; và một thế giới mà trong đó mọi ngụi đều có quyền tự do ngôn luận, tự do tư tuỏng, tự do tín nguơng, không bị đe dọa bởi nghèo đói, thế giới đó phải đuọc coi như uóc vọng cao cả của nhân loại, của mọi ngụi.

Xét rằng quả là cần thiết để những quyền căn bản của con ngụi phải đuọc bảo vệ bởi nhà nuóc pháp quyền, để con ngụi không bị áp bức, và trong trụng hợp nguọc lại có nghĩa là con ngụi bị áp bức, đàn áp, bóc lột, th́ con ngụi có quyền nổi lên chống lại đàn áp và bóc lột bằng bất cứ phuong tiện nào . »

Điều 1 : « Tất cả mọi ngụi sinh ra đều tự nhiên có quyền tự do, b́nh đẳng về nhân cách và quyền lợi. Họ tự nhiên nhiên có lư trí và lương tâm, và phải hành xử với nhau trong tinh thần tương thân. »

Điều 18, 19 : « Tất cả mọi ngụi sinh ra đều có quyền tự do tư tuỏng, ư thức và tôn giáo ...... Tất cả mọi ngụi sinh ra đều có quyền tự do ngôn luận. »

Làm thế nào để biết một chế độ dân chủ hay không ? Việt Nam hiện nay có tự do, dân chủ hay không ?

Một nhà tư tuỏng đă nói : « Tự do ngôn luận và tuỏng là linh hồn của một chế độ dân chủ. » Và một nhà tư tuỏng khác cũng nói : « Tôi biết rằng ư kiến của anh khác ư kiến của tôi, nhưng toi cũng cố gắng đấu tranh để anh có thể phát biểu ư kiến của anh. » Bởi lẽ đó bất cứ một chế độ nào mà trong đó ngụi dân không có quyền tự do ngôn luận và tư tuỏng, th́ không thể coi là một chế độ dân chủ. Và từ đó, chúng ta xét xem chế độ cộng sản Việt Nam hiện nay có phải là một chế độ dân chủ không ? - Hoàn toàn không . Chúng ta chỉ nh́n vụ xử án Phạm hồng Sơn ngày hôm qua 19/06/03, không một ai đuọc chứng kiến cuộc xử, ngay cả vợ, chỉ co nhân viên bạo quyền, và bị kết án 13 năm tu, chỉ v́ Phạm hồng Sơn dịch một bài về dân chủ. Truóc đó Lê chí Quang lên tiếng nói của luong tâm, luong tri tố cáo việc dâng đất, nhuọng biển của nhà cầm quyền Việt Nam, nhưng cũng bị xử và bị tù. Việt Nam hiện nay, theo bản tụng tŕnh của Hội Nhà báo Không Biên giới, vào đầu năm 2003, bị coi là 1 trong 3 nuóc vi phạm quyền ngôn luận báo chí nhiều nhất thế giới, phải kể Irak của Saddam Hussein, Bắc Hàn và Việt Nam. Nông đức Mạnh là 1 trong 43 ngụi lănh đạo thế giới vi phạm quyền ngôn luận và báo chí nhất.

Ngay từ thời xa xưa Mạnh Tử cũng đă nói : « Dân vi quí, xă tắc thứ chi, quân vi khinh » có nghĩa là thứ nhất là dân, ngụi dân đuọc tôn trọng, những quyền tự do căn bản của ngụi dân đuọc bảo đảm ; sau mới đến luật pháp và cuối cùng mới đến quan quyền. Đó là một chế độ dân chủ. Nguọc lại một chế dộ độc tài là một chế độ quan quyền coi thụng luật pháp và trà đạp ngụi dân, coi thụng những quyền tự do căn bản của ngụi dân.

Từ đó, chúng ta nh́ vào chính quyền CSViệt Nam hiện nay, chúng ta thấy ǵ ? Chính quyền coi thụng luật pháp, trà đạp ngụi dân. Dân Việt chưa bao giờ sống khổ cực như thời nay duói thời CS. Nuóc Việt chưa bao giờ bị tụt hậu như ngày hôm nay, bị coi là 1 trong những nước nghéo đói nhất thế giới, với một sản luọng tính theo đầu ngụi hàng năm là 397$, trong khi đó Nam Hàn va Đài Loan, truóc năm 1975, có mức độ phát triển kinh tế bằng hay kém miền Nam Việt Nam, nay sản luọng tính theo đầu ngụi hàng năm của Đài Loan là 14 000$, Nam Hàn là 10 000$. Trật tự Việt Nam chưa bao giờ bất công như ngày hôm nay. Con ông cháu cha CS có thể tieu tiền vứt qua cửa sổ cả ngàn $ một đêm, thua những canh bạc cả trăm ngàn đô la một đêm, trong khi đó trung b́nh ngụi dân chỉ có hơn 1$ một ngày để sống. Đấy là trung b́nh, nhưng ở nhà quê, những vùng nghèo đói, th́ không có đến nửa đô la, hay 1/4 đô la để sống. Chắc chắn chế độ CSViệt Nam hiện nay không phải là một chế độ dân chủ, v́ nó coi thụng ngụi dân, bần cùng hóa nhân dân, chỉ làm lợi cho một thiểu số đảng đoàn.

Làm thế nào để dân chủ hóa Việt Nam ?

Con đường dân chủ hóa Việt Nam bắt buộc phải đi qua con cầu giật sập chế độ độc khuynh, độc đảng, độc tài, độc đoán, cộng sản hiện nay để thực hiện 2 cuộc cách mạng đồng thời : Đó là cách mạng độc lập-cứu quốc và cách mạng dân chủ-kiến quốc.

Tại sao lại cách mạng ?

Cách mạng là một cuộc thay đổi xâu rộng cơ chế chính trị, trật tự và giới lănh đạo của một xă hội.

Tại sao Việt Nam hiện nay lại cần cách mạng ? Cơ chế chính tri, nền tảng của xă hội Việt Nam hiện nay là lư thuyết Mác Le và tư tuỏng Hồ chí Minh, như điều 4 Hiến Phap hiện hành : « Đảng CSViệt Nam , đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác-Lê và tư tuỏng Hồ chí Minh, là lực luọng lănh đạo Nhà nuóc và xă hội. » Ở đây chúng ta không bàn đến việc mạo danh, mạo nhận, lộng ngôn của CS, nhưng chúng ta chỉ xét về tư tuỏng Hồ chi Minh th́ không có như chính ông đă nhiều lần tuyên bố, c̣n lư thuyết Mác Lê th́ đă lỗi thời, ngay cả Liên Sô và các nuóc Đông Âu đă từ bỏ. V́ vậy chúng ta cần phải thay thế cơ chế chính trị là lư thuyết Mác Lê này. Giới lănh đạo CS chúng ta cũng phải cần thay thế luôn, v́ họ đă tỏ ra bất lực bất tài, làm khổ dân, đưa nuóc đến chỗ tụt hậu. Và như vậy chúng ta đồng thời thay đổi trật tự bất công hiện nay.

Có ngụi nói nếu làm cách mạng là đưa dân vào cảnh nồi da xáo thịt ? - Thưa không. Hiện nay duói chế độ CS mới chính là cảnh nồi da xáo thịt : 44% dân Việt bị nhiễm bịnh lao, đó là báo Ngụi Lao Động ở Việt Nam dẫn báo cáo của Chuong tŕnh Pḥng chống Lao tại Việt Nam, tŕnh bày tại Đại hội chống lao, đuọc tổ chức tại Hà nội ngày 24/03/2003. Theo cơ quan Nhi Đồng Quốc Tế, th́ 40% trẻ Việt Nam thiếu dinh duơng. Chỉ 2 con số trên cũng đủ nói lên cảnh ngụi Việt đang phải sống thiếu ăn, thiếu thuốc, cảnh nồi da xáo thịt ở Việt Nam. Ngược lại làm cách mạng chính là chấm dứt cảnh này.

Có ngụi nói nếu đảng CSViệt Nam không c̣n đó th́ Việt Nam bị rơi vào cảnh thập nhị xứ quân ? - Thưa cũng không nốt. Chính hiện nay duói chế độ cộng sản mới có nạn thập nhị xứ quân. Chính quyền trung uong CSViệt Nam để mặc t́nh cho các lănh chúa CS, mấy ông tỉnh ủy, huyện ủy, tha hồ vơ vét dân, hành hạ dân, tác oai, tác quái, miễn là sao không đe dọa quyền hành chúng uong. Làm cách mạng chính là chấm dứt quyền hành trung uong, quyền hành địa phuong CS, tránh cho dân khỏi cảnh thập nhị xứ quân hiện hành .

Tại sao phải là cách mạng độc lập-cứu quốc và cách mạng dân chủ-kiến quốc ?

Cách mạng độc lập-cứu quốc : Nh́n vào lịch sử Việt Nam cận đại, nếu xa th́ phải kể từ thời Pháp thuộc cho tới ngày nay, Việt Nam chưa có độc lập, nếu có th́ vào thời Đệ Nhất Cộng Ḥa ở miền Nam, từ năm 1954 tới 1963, con lại với CS, th́ không có độc lập, xưa kia th́ lệ thuộc Liên Sô, sau khi CS Liên Sô sụp đổ, th́ ngày hôm nay hoàn toàn lệ thuộc Trung Cộng. Sự kiện, sau khi Liên Sô sụp đổ, giới lănh đạo Trung cộng bỉ mặt giới lănh đạo CSViệt Nam, bắt phải đi đụng bộ tới Bắc Kinh rồi mới tiếp kiến vào năm 1992, việc dâng đất nhuọng biển cho Trung Cộng cũng đủ chứng tỏ về mặt ngoại giao, Việt Nam hoàn toàn lệ thuộc Trung Cộng. Thêm vào đó, hiện nay tại Việt Nam, hàng hóa Trung Cộng tràn đây, phim ành, ca nhạc Trung Cộng ở mọi nơi, điều này chứng tỏ Việt Nam c̣n bị lệ thuộc văn hóa và kinh tế. V́ vậy, cằn phải có cuộc cách mạng lật đổ chế độ hiện nay để tránh cho nuóc Việt khong trở thành một tỉnh của Trung Cộng.

Cách mạng dân chủ-kiến quốc : Cuộc cách mạng độc lập cứu quốc cần phải thi hành liền với cuộc cách mạng dân chủ-kiến quốc. Một nhà chính khách Pháp, ông François Mittérand, đă nói : « Dân chủ là mảnh đất mầu mở để phát triển kinh tế, văn hóa, xă hội nẩy mầm. » Chúng ta chỉ nh́n vào sự kiện, gần 3 triệu ngụi Việt hải ngoại sống duói nững chế độ dân chủ, sản xuất hàng năm hơn 90 tỷ $, trong khi 80 triệu dân Việt sống duói chế độ độc tài CS, sản xuất hàng năm 32 tỷ, chỉ bằng 1/3 của 3 triệu ngụi. Cũng 3 triệu ngụi này, trong những năm qua, theo Viện Nghiên Cứu Đông Nam Á ở Úc Châu, đă làm ra 14 000 phát minh sáng kiến, gấp 50 lần 80 triệu ngụi Việt sống duói chế độ độc tài chỉ có 280 phat minh, sang kiến; trong khi đó Thái lan là 6 800, Singapour là 7500 phát minh sáng kiến. Chúng ta có thể nói thêm Nam Hàn mới đi vào tiến tŕnh dân chủ hóa mà ngày nay là cụng quốc kinh tế thứ 10 trên thế giới, trong khi đó Bắc hàn duói chế độ độc khuynh, độc đảng, độc tài CS, th́ dân đang bị chết đói.

Kết luận :

Hiện nay chúng ta đang song trong thoi văn minh tri thức, điện toán. Sự giầu có của một quốc gia không phải chỉ nằm ở trong ḷng đất với những hầm mỏ, cũng không phải chỉ v́ có nhiều vốn, mà chính là nằm trong đầu óc ngụi dân, với những phát minh, sáng kiến. Tri thức, diện toán đă đi vào tất cả các khâu của tiến tŕnh sản xuất kinh tế. Nhưng ngụi dân chỉ có thể phát minh sáng kiến khi họ có học, rồi có thể trao đổi những tư tuỏng, kiến thức của ḿnh với nhau, với ngụi ngoài nuóc, có nghĩa là họ phải sống duói một chế độ tự do, dân chủ.

V́ vậy lật đổ chế độ CS hiện nay để dân chủ hóa Việt Nam là con đụng bắt buộc phải đi, nếu chúng ta muốn phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục và xă hội Việt Nam.

Âu châu ngày 20/03/2003

Trực Ngôn Chu Chi Nam-- Con Hồ Dâm Tặc - Nong Duc Manh (Con_Hồ_Dâm_Tặc@hn.vnn.vn), August 31, 2003.


Moderation questions? read the FAQ