Câu chuyện cái thùng rác

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Tôi về Việt Nam năm rồi sau hơn 10 năm xa cách. Lư do duy nhất là muốn gặp lại các cô, các bác của tôi v́ họ quá già chỉ sợ không gặp họ được 1 lần nếu họ có "giă biệt trần gian" th́ tôi sẻ cảm thấy vô cùng hối tiếc. Các lư do khác như việt nam vui lắm, đố ăn rẻ và ngon lắm, nhiều chổ đi chơi vui lắm, xài tiền đă lắm hoàn toàn không hấp dẩn dược tôi v́ tôi đang sống tại Mỹ nơi mà những ǵ ngon nhất, đẹp nhất và tốt nhất trên thế giới này.

Câu chuyện sau đây tui là hơi nhỏ nhặt nhưng nếu các bạn suy nghĩ và phân tích 1 chút th́ sẻ thấy xả hội việt nam ḿnh thật sự có ǵ đổi mói như thường nghe cộng sản ra rả tuyên truyền hay không? Ngoài ra câu chuyện này c̣n nói lên dược tính "ưu vit" của CNXH chỉ có sau ngày đát nước dược "phỏng giái, thống nhất và bắt đầu di lên con dường ăn mày chủ nghĩa"

Tôi về VN trong những ngày cuối năm 2002 (chuyện mới toong) ở nhà bên vợ tại Saigon, 1 căn nhà lầu xây cao trong 1 khu rất giàu và toàn dân cán bộ và sang trọng ỡ. Tôi ngạc nhiên là nhà của bên vợ tôi không có cái thùng rác để trước cửa cho người ta tới thu rác mổi sáng mà phải dùng thùng giấy hay bao giấy lớn để dựng rồi đợi gần khi xe rác di th́ mới đem ra. Không chỉ nhà bên vợ tôi, mà tất các nhà "sang trọng" khác trong xóm cũng vậy không ai có 1 cái thùng giống như 1 cái "thùng rác" đúng nghĩa. Tôi mới hơi má vợ cũa tôi tại sao lại không sữ dụng thùng rác có nắp đựng cho sạch rồi bỏ đàng trước cho ngừơi ta lấy rác xong rồi th́ ḿnh đem vào cho tiện. Dùng bao giấy, bao nylon, hay thùng giấy vừa mất vệ sinh, vừa mất thẩm mỹ làm mất vẽ đẹp cũa căn nhà. Bà cụ nói trả lời là nhà có thùng rác có nắp nhưng không dám xài. Đem ra trước mà để trong ṿng 1 vài giờ là sẻ "không cánh mà bay" cho mà thôi. Bà cụ cũng là người "văn minh" từ Mỹ về, 1 năm thường về VN vài tháng dể chăm sóc cho bà nội vợ của tôi cho nên cũng chịu khó mua thùng rác có nắp cho sạch sẻ. Nhưng sau khi bà bị mất liên tục mấy cái rồi, nên bây giờ không dám xài "thùng rác" nữa!!!

Tôi nhớ lại 10 năm trước khi tôi c̣n ơ VN cũng vậy, chúng tôi chĩ dám dùng những cái rỗ cây, cần xế (trái cây) dơ và cũ để dựng rác v́ dùng thùng nhựa, thùng tôn, thùng sắt là bị mất liền mà thôi cho dù lúc dó chúng tôi đang sống trong 1 khu rất giàu tại quận 3 Sài g̣n.

10 năm qua đi, câu chuyện cái thùng rác vẩn c̣n đó. Thử hỏi trong "chế độ ưu việt" dưới sự "lănh đạo tài t́nh" cũa Đảng cũa việt nam ḿnh chừng nào th́ bà già vợ tôi mói có thể dường hoàng đem 1 cái thùng rác ra trước cữa để và sau đó có thể yên tâm khoá cửa lại đi chợ mà không phải sợ cái thùng rác này "không cánh mà bay"

Xin các "bất đồng chí" bên VN cho ư kiến. Có phải tui nói sai không? Nếu nói sai th́ làm ơn cho tui biết khu nào xài thùng rác không bị mất (trừ khu làng Việt Kiều và Làng Chuyên gia có công an gác cổng ra) Chỉ sợ các "bất dồng chi" không dám nói ra, v́ nếu quả thật có 1 khu như vậy, nhất dịnh là sao khi nói ra xong th́ ngày mai, khu đó sẻ không c̣n 1 cái thùng rác nào!

Chỉ có 1 cái thùng rác, 1 thứ dược dịnh nghĩa là tài sản xă hội chủ nghĩa mà sau 28 năm tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chũ nghĩa xả hội, người dân việt nam cũng c̣n chưa bảo vệ dược. Th́ khi nghe nói việt nam cắt đất cho Trung cộng, tôi nói thật, tôi không thấy ngạc nhiên 1 chút nào hết.

Tôi hay thích kể chuyện tiếu lâm và ba xạo cho mấy thằng Mỹ nghe, nhưng không dám kể chuyện này cho tụi nó nghe v́ bảo đảm tụi nó lại phong tui làm ông vui chuyện xạo nữa. V́ cái chuyện thế kỷ 21 rồi, vẩn có người kinh doanh bằng nghề chôm thùng rác như VN ḿnh th́ quả là chĩ có 1 không hai trên thế giới.-- Nguoi Tranh Dau (nguoitranhdau@hotmail.com), August 25, 2003

Answers

Response to CĂ¢u chuyện cĂ¡i thĂ¹ng rĂ¡c

well rác c̣n bị mất nói chi đến cái thùng rác , tôi thích nhất Ư này cũa Người tranh đấu

" sau 28 năm nước người thành con rồng trong khi Việt nam thành con sán lăi sống kư sinh vào tiền bạc cũa cộng đồng Việt Nam Hăi ngoại "nhưng xét cho cùng ăn xin cũng c̣n trong sạch hơn ăn cắp

sau 28 nam nước người đưa khách du lịch lên vũ trụ trong khi đó dảng công săn VN vẩn c̣n mày ṃ ḍ dẩm t́m kiếm những cái ǵ nước người vất đi đem về sơn phết lại , đóng cho cái nhản Made in VietNam rồi tự hào đă phát triển th́ người dân nước ta có ăn cắp những thùng rác để bán lại cũng chỉ là chỉ thị cũa đảng trong việc xây dựng con người mới xhcn mà thôi

đúng là thắng xong giặc Mỹ Bác cháu ta sẽ ăn cắp gấp 10 lần xưa

-- cay huong (cayhuong@vietcong.ngu), September 01, 2003.


Response to CĂ¢u chuyện cĂ¡i thĂ¹ng rĂ¡c

Sao hổng nghe mấy d/c việt cộng phê b́nh bài này? Bộ không giử được cái thùng rác cho nên lặn luôn rồi sao?

-- Nguoi Tranh Dau (nguoitranhdau@hotmail.com), January 07, 2004.

Lại bịa chuyện rồi

Hicz Chuyện này bịa hay đấy

-- Người con đất Việt (angel@yahoo.com), March 13, 2004.

Moderation questions? read the FAQ