Thơ Văn Chống cộng sn Việt Nam ( Việt Cộng )

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Xin Mời Quy vi đọc thơ chống cộng của Dn Tộc Việt Nam

người da^n Miền Bac chm biếm bi bc tương LNin như vầy

Ong ơi ng ở nứớc Nga

cớ sao sang đứng vườn hoa nước ny

suốt ngy ng cứ chỉ tay

thời kỳ qa độ chng my cn lu

vit cộng thường hay giải thch tnh trạng ngho khổ của Quốc gia bằng 2 chử " qa độ " do đ cu cuối nn đổi thnh

THỜI KỲ NGHO KHỔ CHNG MY CN LU

Cầy Hương th đ tặng Hng b lp ( thằng lớp 5 ,Trần việt hng )bi thơ như vầy khiến hắn nổi khng post tm lum

NGƯỜI DN SỐNG Ở NƯỚc TA

CỚ SAO CỨ PHẢI CHỬI CHA CHNG MY

BY GIỜ HỌ MUỐN ỔI THAY

YU CẦU CỘNG SN CHNG MY CT I

hăn qu qu giải thch gượng gạo : chnh v vậy Việt Nam đang đổi mới

chử " đổi mới "by giờ chắc cũng giống như chử " qa độ " ngy xưa đ phải khng ?

phải ni chnh xc l việt cộng chịu khng nổi tnh trạng hng , tiền được người Việt Hi ngoại gửi ồ ạt về VN cho người thn , đnh phải để cho đảng vin bung ra lm ăn chứ chng m ngho đi chng ph ( quậy )cho dảng banh ta lng lun , nhưng đả lở chửi rủa Nam Tư rồi , nn đnh giải thch đ l đổi mới

hoan h đổi mới , đổi mới trn con đường tự diệt vong

sẵn đy xin mời cc bạn tm đọc những bi thơ tranh đấu cũa NGƯỜI TRANH ẤU trong forum ny

Cầy Hương

-- cay huong (cayhuong@vietcong.ngu), August 25, 2003


Moderation questions? read the FAQ