Tác phẩm báo chí xuất sắc nhất thế kỷ 20!

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Trong cuon phim Viet nam thien su truyen hinh ma tac gia la mot cuu phan tich gia lam viec trong toa dai su My tai SaiGon truoc nam 1975, co canh linh My dung hop quet zippo cham lua dot vao mot mai nha tranh cua dan trong mot xom lang VN.

Danh hai Bop Hope thoi ky do cung dien hai vo tuong dung hop quet zippo de dot mot vat gi do thay cho mai nha tranh cua dong bao mien que VN.

Bai bao ma sao phai tap cut spactacut trich dang lai qua that dung 50%, con lai 50% nua khong noi ra.

Ly luan tuyen truyen mot chieu cua cong san va cua gioi truyen thong phan chien cua bao chi MY hay co thoi quen dien dat 50% su viec de lam loi cho cong san va gay bat loi cho chinh phu VNCH.

Cung nhu tran dau tien cua tay sai bac viet la mat tran GPMN danh len vao Ap Bac, viet cong va gioi truyen thong phan chien My ca ngoi chien cong nay nhung phot lo su phan cong oanh liet cua quan doi VNCH ruot dam viet cong danh len chay te tua.

Su dien dat chi co y trinh bay 50% su that.

Nguoi linh My qua that co bat hop quet Zippo de cham lua dot mai nha tranh, nhung mai nha tranh do cua nhung can nha rong tuech, dan chung cu ngu trong cac mai nha tranh do va do dac cua ho da duoc thu xep len cac xe GMC cua quan doi Hoa Ky va VNCH de di chuyen dan lang toi nhung vung khac, an ninh hon; khong bi cong quan tra tron, kho phan biet.

Viet minh cong san khi truoc cung tieu huy cac nha cua cua dan chung trong chuong trinh tieu tho khang chien do thoi.

Do moi la 100% su that.

-- Nhan Dan Tu Ve (nhandantuve@VNCH.com), August 22, 2003

Answers

Response to TĂ¡c phẩm bĂ¡o chĂ­ xuất sắc nhất thế kỷ 20!

P/V Nhân Vật Trực Tiếp Tham Gia Hai Cuộc Cách Mạng Tháng Tám

RA - Monday, 18 August 2003 Producer: Bảo Vũ

“Trong cuộc Cách Mạng Tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam lúc bấy giờ tôi c̣n rất trẻ, 17, 18 tuổi thôi; cho nên ư thức chính trị cũng không rơ ràng lắm. V́ thế, khi tham gia cuộc cách mạng đó, tôi đă vô t́nh đưa Đảng Cộng Sản lên nắm chính quyền. C̣n đến cuộc Cách Mạng Tháng Tám ở Nga, ngày 19 tháng 8 năm 1991, tôi tham gia cách mạng lúc bấy giờ với ư thức rất rơ ràng là để hạ bệ Đảng Cộng Sản xuống; v́ tôi ư thức được rất rơ ràng sự thống trị của Đảng Cộng Sản gây ra bao nhiêu tai họa cho người dân.”

LỜI DẪN: Thưa quư thính giả, ông Nguyễn Minh Cần, người nói câu vừa rồi có lẽ là người Việt duy nhất từng trực tiếp tham gia hai cuộc cách mạng tại hai phương trời khác nhau: Việt Nam và Liên Sô.

Sau khi Việt Nam bị chia cắt thành hai miền Nam Bắc, người “vô t́nh đưa Đảng Cộng Sản lên nắm chính quyền” vừa đề cập, đă nắm giữ một số chức vụ trong chính quyền ở miền Bắc, trong đó có chức Ủy Viên Thường Vụ Thành Ủy Hà Nội, Phó Chủ Tịch Ủy Ban Hành Chính Thành Phố Hà Nội và Chủ Nhiệm báo Thủ Đô Hà Nội.

Trong mục Thời Sự Quốc Tế Chủ Nhật tuần này và tuần tới, Bảo Vũ sẽ mời quư vị nghe quan điểm của nhân vật độc đáo này.

Tuy nhiên, trước hết chúng tôi xin nói qua về ông:

Ong Nguyễn Minh Cần sinh năm 1928 tại Huế, gia nhập Đảng Cộng Sản vào tháng Năm năm 1946.

Tuy nhiên, đến năm 1962, khi được gởi đi du học tại Liên Sô, v́ bất đồng quan điểm với giới lănh đạo Đảng, ông đă xin tỵ nạn chính trị.

Ong Nguyễn Minh Cần hiện cư ngụ tại thủ đô Mas Cơ Va của Nga.

Ong cho biết tiếp:

NGUYỄN MINH CẦN: Thực ra th́ vai tṛ của tôi trong Cuộc Cách Mạng Tháng Tám ở Việt Nam cũng rất nhỏ. Lúc bấy giờ tôi vẫn chưa phải là đảng viên Cộng Sản.

Lúc đó tôi c̣n là một thanh niên 17 tuổi tham gia vào phong trào cách mạng vào thời kỳ đó. Tôi tham gia vào hồi sau tháng Ba năm 1945 tức là trước Cuộc Cách Mạng Tháng Tám. Cho nên vai tṛ của tôi rất nhỏ nhoi.

Nhưng thời buổi lúc bấy giờ th́ cờ đến tay phải phất. Cơ hội ngh́n năm có một để cho đất nước ḿnh được giải phóng.

V́ thế những anh em học sinh, bạn trẻ của chúng tôi, 17,18 tuổi, tập hợp lại với nhau theo tiếng gọi nổi dậy để đi cướp chính quyền.

Lúc bấy giờ chúng tôi cướp chính quyền trong khu vực Thành Phố Huế; đồng thời tiến ra các vùng phụ cận của Thành Phố Huế.

Thời kỳ đó vai tṛ của tôi nó nhỏ nhoi như vậy.

Chúng tôi làm việc đó với tất cả tấm ḷng của tuổi trẻ.

BẢO VŨ: Thưa ông, ông tham gia Cuộc Cách Mạng Tháng Tám là ông tham gia theo lời kêu gọi của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Phải vậy không ạ ?

NGUYỄN MINH CẦN: Phải nói thật với anh rằng lúc bấy giờ Đảng Cộng Sản không hề ra mặt. Không hề ra mặt.

Lúc bấy giờ chúng tôi được tin ở ngoài Hà Nội đă vùng lên khởi nghĩa rồi. Trong Huế đồng bào rất sôi sục. Chính quyền lúc bấy giờ hầu như không c̣n nữa. Phải nói rằng t́nh thế lúc bấy giờ chính quyền cũ như là một trái cây chín muồi nó rụng xuống, ai muốn lượm th́ lượm.

Thế cho nên chúng tôi hăng hái đứng ra làm việc ấy.

Tất nhiên cái đó cũng có sự liên quan và ảnh hưởng của những người cộng sản; v́ lúc bấy giờ, tôi c̣n nhớ những người cộng sản có t́m cách liên hệ với chúng tôi.

Chúng tôi cũng t́m cách liên hệ với họ để hỏi ư kiến, trao đổi nhau. Chứ chúng tôi làm là làm với tinh thần như vậy.

Lúc bấy giờ rất nhiều người không hề biết có Đảng Cộng Sản lănh đạo, hay có ai lănh đạo hết.

T́nh thế nó đến th́ dân chúng nổi dậy.

Đấy là tinh thần chung của thời kỳ 45 nó như vậy.

BẢO VŨ: Thưa ông, ông vừa nói là Đảng Cộng Sản không hề ra mặt. Thế nhưng các tài liệu tại Việt Nam th́ nói rằng Đảng Cộng Sản đă lănh đạo nhân dân để đứng lên lật đổ … để đứng lên làm cuộc cách mạng. Thưa ông như vậy th́ vấn đề nó như thế nào ạ? Ong có thể vui ḷng giải thích thêm ?

NGUYỄN MINH CẦN: Phải nói rằng Đảng Cộng Sản họ có vai tṛ của họ. Nhưng t́nh thế lúc bấy giờ ở nhiều địa phương chưa có Đảng Cộng Sản đâu ….

BẢO VŨ: Ở Huế th́ sao ạ ?

NGUYỄN MINH CẦN: … Bây giờ mọi người cần phải biết là Đảng Cộng Sản lúc bấy giờ không đông.

Bây giờ trên sách báo (tại Việt Nam) người ta bảo rằng có 4.000 người trong Đảng.

Nhưng thực ra, sau này chúng tôi t́m hiểu và hỏi những người lănh đạo Đảng Cộng Sản hồi bấy giơ, th́ họ bảo rằng thực tế chỉ độ năm, sáu trăm người trong cả toàn quốc.

Đảng Cộng Sản lănh đạo ở phía miền Bắc th́ có. Ở miền Trung rất là ít. C̣n ở miền Nam th́ tôi không biết.

Vấn đề ảnh hưởng của Đảng lúc bấy giờ th́ chắc có lẽ là ảnh hưởng về mặt đường lối, chủ trương thế nào đấy.

Chứ c̣n người dân họ không biết, họ không nghe nói là cộng sản hay không cộng sản ǵ cả.

Cần nổi dậy là nổi dậy để cướp chính quyền. Cái tâm của người dân lúc bấy giờ nó như thế.

C̣n bây giờ, tất nhiên người ta phải tuyên truyền vai tṛ của Đảng, phải nói rất mạnh mẽ, đầy đủ dẫn chứng này nọ.

Nhưng mà lúc bấy giờ Đảng Cộng Sản dấu mặt . Dấu mặt cho đến năm 1946 thậm chí Đảng Cộng Sản tuyên bố giải tán và lấy tên là Hội Nghiên Cưú Chủ Nghĩa Mác.

BẢO VŨ: Thưa ông, ông nghĩ thế nào về chủ nghĩa cộng sản ?

NGUYỄN MINH CẦN: Tôi nghĩ rằng chủ nghĩa cộng sản là một tư tưởng. Nó đă xuất hiện trong ư niệm của con người từ xưa và dần dần cho đến nay vẫn c̣n.

Đó là ư niệm có tính chất không tưởng.

Người ta ước mơ có một xă hội tốt đẹp không c̣n giai cấp, không c̣n bóc lột, không c̣n giàu nghèo, tất cả đều giống nhau hết, v.v.

Trước đây, ngày xưa trong tâm trí của những người nghèo khổ họ đều mơ ước như vậy.

Nhưng mà nói về chủ nghĩa cộng sản của ông Mác, ông Lê Nin, của ông Hồ Chí Minh, của ông Mao Trạch Đông th́ phải nói rằng đó là một chủ nghĩa đầy ảo tưởng.

Người ta tưởng rằng có thể tạo ra một xă hội tốt đẹp tốt đẹp như thế trên quả đất này bằng … Bằng cái ǵ?

Bằng xương, bằng máu, bằng đấu tranh giai cấp, bằng bạo hành, tức là bạo lực.

Nhưng mà kết quả cho ta thấy họ không đạt được xă hội tốt đẹp mà họ mong muốn.

Mà trái lại người dân phải tiếp nhận một xă hội đầy đau thương, đầy đau khổ, đầy nước mắt, đầy máu. Đấy là một thực tế.

Một thực tế khác nữa là: ở Liên Sô, ở nước Nga cũ đă chứng minh trong hơn 70 năm trời. Ở Việt Nam, ở Trung Quốc, ở Bắc Triều Tiên, ở Cuba thực tế cũng đă chứng minh rất rơ rệt những điều như thế.

Cho nên về chủ nghĩa cộng sản th́ phải nói hai mặt: một ước mơ rất tốt đẹp của con người. Nhưng mặt khác, vấn đề thực hiện, áp dụng vào thực tế của ông Mác, ông Lê Nin, của ông Mao Trạch Đông, của ông Kim Nhật Thành, của ông Hồ Chí Minh, của ông Fidel Castro th́ chúng ta thấy rằng nó chỉ đem lại xương máu cho đồng bào, đau khổ cho đồng bào mà thôi.

BẢO VŨ: Ông vừa nói chủ nghĩa cộng sản là thứ chủ nghĩa không tưởng. Bây giờ xin hỏi ông như sau: ông nhận xét như thế nào về người lănh đạo cuộc Cách Mạng Tháng Tám năm 1945 tại Việt Nam, tức là ông Hồ Chí Minh ạ ?

NGUYỄN MINH CẦN: Ong Hồ Chí Minh là một nhân vật lịch sử. Tôi nghĩ rằng đă là nhân vật lịch sử th́ để cho lịch sử, để cho nhân dân khách quan nhận xét. Tôi không phải là nhà sử học cho nên tôi không muốn đi sâu vào việc nhận xét ông Hồ Chí Minh.

Nhưng mà tôi muốn nói mấy điều:

Trước hết ḿnh phải biết ông Hồ Chí Minh vẫn là một con người như tất cả những con người khác.

Người ta muốn huyền thoại hóa ông Hồ Chí Minh; và chính bản thân ông Hồ Chí Minh cũng muốn huyền thoại hóa ḿnh.

Tôi nói điều đó để cho thấy là những điều về ông Hồ Chí Minh mà người ta nói ra chưa chắc đă thật, mà đó là huyền thoại.

Tôi nói “ông Hồ Chí Minh tự huyền thoại hóa ḿnh” th́ điều đó tôi nói có sách mách có chứng:

Chính ông Hồ Chí Minh tự nhận ḿnh là nhà báo kư tên Trần Dân Tiên để viết về tiểu sử của ḿnh, để tô đẹp cho ḿnh, để tự coi ḿnh là Cha Già Của Dân Tộc.

Đấy, điều đó cho thấy chính ông tự huyền hoặc ḿnh.

V́ thế cho nên tôi muốn nói rằng phải nh́n vào con người Hồ Chí Minh như nh́n vào con người thật, tức là có mặt tốt, mặt xấu.

Bây giờ lịch sử càng ngày càng gỡ ra những mặt mà trước đây người ta huyền thoại hóa. Nào là ông ra đi để cứu nước cứu nhà.

Nhưng cho tới nay, bao nhiêu tài liệu lịch sử cho thấy những điều huyền thoại hóa đúng sai ra sao ? Sự thật lịch sử cho thấy những điều đó chẳng qua chỉ là huyền thoại thôi.

Nào là ông không vợ không con, một ḷng một dạ, toàn tâm toàn ư, chỉ để cho cách mạng mà thôi. Nhưng bây giờ càng ngày người ta càng gỡ ra những việc trong đời tư của ông, v.v. và v.v. Tôi không nói hết.

Đó là một điểm. Điểm thứ hai nữa là những lời ông nói và những việc ông thực hiện khác nhau.

Chẳng hạn như trước khi làm cuộc Cách Mạng Tháng Tám, ông kêu gọi và ông nói rất nhiều, đồng thời hứa hẹn rất nhiều: nào là tự do, nào là dân chủ, nào là tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do lập hội, v.v.

Nhưng đến khi cầm quyền rồi th́ những điều đó không được thực hiện. Không được thực hiện dưới thời của ông mà c̣n cả dưới thời những nguời kế tục ông nữa.

Cho đến bây giờ đất nước vẫn không có dân chủ.

Cho nên nhận xét về ông Hồ Chí Minh th́ ḿnh phải nhận xét khách quan trên tinh thần như vậy. Không nên huyền thoại hóa mà nên coi ông như con người, con người trong lịch sử và để cho lịch sử nhận xét.

Nói một từ cho thật xứng đáng là: hăy để cho lịch sử phán xét và đặt vị trí của ông đúng vào cái thực tế của lịch sử.

BẢO VŨ: Thưa ông, đất nước Việt Nam trong suốt hơn nửa thế kỷ qua đă trải qua rất nhiều biến động. Và một trong những biến động lớn nhất là cuộc Cách Mạng Tháng Tám năm 1945. Thưa ông các thế hệ sau này tại Việt Nam, tức là những thành phần sinh sau năm 1945, đặc biệt giới trẻ hiện nay tại Việt Nam có thể rút ra được bài học ǵ cuộc cách mạng đó ?

NGUYỄN MINH CẦN: Cuộc Cách Mạng Tháng Tám là một biến động rất lớn, nó thay đổi lịch sử của Việt Nam.

Biến động đó chứng tỏ ḷng yêu nước của người dân Việt Nam. Tuy bị đô hộ trong suốt gần một thế kỷ; thế nhưng người dân vẫn nung nấu ḷng yêu nước và chờ khi có cơ hội là vùng lên.

Điểm thứ hai là ḷng thiết tha đối với dân chủ.

Không những người ta muốn thoát khỏi chế độ nô lệ, chế độ thuộc địa mà người ta c̣n muốn trở thành một con người thật, con người có quyền.

Tiếc thay, khi Cách Mạng Tháng Tám thành công, người dân vẫn chưa có quyền thực sự; và cho đến nay người dân vẫn chưa có quyền thực sự.

Cho nên bài học Cách Mạng Tháng Tám là để cho giới trẻ ở đất nước ta thấy rằng, họ phải có phần đóng góp vào công cuộc chung để tiếp tục cuộc cách mạng đó.

Tức là làm sao để cho người dân có quyền, để cho người dân được hưởng dân chủ, được hưởng nhân quyền.

Nghĩa là nguời dân là một con nguời thực sự; được ăn nói tự do, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp.

Tự do thực sự chứ không phải sống dưới sự ḱm kẹp của một đảng độc tôn nắm quyền.

Cho nên bài học lớn là: cuộc cách mạng chưa thành công đâu mà phải tiến tới hoàn thành nhiệm vụ dân chủ hóa nước nhà.

Trong vấn đề này, thanh niên phải có phần đóng góp rất quan trọng chứ không phải thờ ơ lănh đạm đối với công cuộc của đất nước.

BẢO VŨ: Ông nói là cuộc cách mạng chưa thành công. Vậy theo ông liệu Việt Nam có cần một cuộc cách mạng nữa hay không, thưa ông ?

NGUYỄN MINH CẦN: Theo tôi không cần một cuộc cách mạng nữa, mà phải làm thế nào chuyển biến từ chế độ độc tài toàn trị của một đảng độc tôn …

BẢO VŨ: Làm thế nào để làm điều đó ?

NGUYỄN MINH CẦN: … trở thành ra một xă hội dân chủ. Tức là phải làm thế nào chuyển biến ḥa b́nh sang một xă hội dân chủ. Sang một xă hội công dân thực sự.

Không cần phải làm cách mạng mới thực hiện được điều vừa đề cập.

Điều đó có thể thành tựu qua sự đấu tranh của dân chúng, bằng sự giác ngộ của dân chúng. Dân chúng đ̣i hỏi thay đổi.

Việc này rất khó, nhưng vẫn c̣n có thể làm được. Hiện nay t́nh h́nh càng cho chúng ta thấy rằng có thể làm được.

V́ sao ?

V́ Việt Nam bây giờ đă gắn ḿnh vào trong thế giới chung; mà thế giới đó đang toàn cầu hóa.

Các cơ chế, các định chế quốc tế càng ngày càng áp lực vào xă hội Việt Nam, vào những nguời cầm quyền ở Việt Nam.

Giới cầm quyền Việt Nam muốn cố thủ vào vị trí lănh đạo của họ, vào đường lối của họ.

Nhưng bây giờ, như chúng ta đang thấy, sức ép càng ngày càng mạnh và họ cứ lùi. Họ lùi một cách thủ đoạn. Nhưng mà thủ đoạn ǵ thủ đoạn; dần dần sức ép bên ngoài cộng với sức ép bên trong cũng sẽ làm cho họ thay đổi, và sự thay đổi đó có thể dẫn đến những sự thay đổi khác.

Cái đấy người ta gọi là chuyển biến ḥa b́nh.

Diễn tiến ḥa b́nh là điều mà giới lănh đạo Việt Nam hiện nay sợ nhất. Họ chống lại điều đó. Nhưng họ sẽ không chống lại được đâu, v́ đó là quy luật chung trong tiến tŕnh toàn cầu hóa hiện nay.

KẾT: Thưa quư thính giả, vừa rồi là quan điểm của ông Nguyễn Minh Cần. Trong phần thứ nh́, sẽ được phát vào Chủ Nhật tuần tới, ông sẽ đề cập tới những vấn đề như cuộc Cách Mạng Tháng Tám, nổ ra vào ngày 19 tháng 8 năm 1991 tại Liên Sô, vai tṛ của giới trí thức Việt Nam và Nga, v.v. "-- Nam Cam (deepsea2@optusnet.com.au), August 22, 2003.


Moderation questions? read the FAQ