Cương lĩnh chính trị cũa đăng

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Thân chào

Các bạn trẻ thuộc thế giới cộng săn người nào đó trong các bạn đă mạo danh , Nguoi Tranh Dau , để phổ biến cương lỉnh của đảng dành cho thanh niên lên đây

phải nói từ lâu lắm rồi , bây gio tôi mới đọc lại những tài liệu đó , nó khiến tôi nhớ lại những buổi đi tập huấn chính tri ngày xưa với những người không cùng trang lứa

các bạn có biết không tất că nhưng tài liệu này chi có tinh cách nhồi sọ , mục đích chính là " truy t́m những thành phần chống đối khi đọc những tài liêu này mà thôi ! ", anh nào thẵng thắn , thật thà thích nói sự thật dặt câu hỏi khiến cán bộ giảng huấn không tră lời được th́ coi như cuộc đời anh đó khốn nạn ngay

nếu các bạn có điều ǵ muốn hỏi về chũ nghĩa Mác Lê cứ noí , tôi sẽ giảng cho , làm ơn đừng tuyên truyền

28 nam đă qua vậy mà nhung tài liệu NGU SI noi ve^` cương linh của đảng , vẫn c̣n được dem ra đễ lôi cuốn thế hệ trẽ

thế hệ trẻ ngày nay voi biết nhiêu phưong tiện truyền thông ,cho du` ho có thấm nhuần tư tương cách mạng nhiều cở nào đi nữa th́ cuối cùng vơi 1 dừng lối chinh xach thô bĩ như vậy họ cũng sẽ quay lưng lai với dăng dễ gia nhập dảng thanh niên Nguyen van thie^u he^'t đừng có lôi nhung cương lĩnh tào lao này ra nữa ,

Xua lam rồi Diễm

-- (cayhuong@vietcong.ngu), August 15, 2003

Answers

Response to Cương lĩnh chĂ­nh trị cũa đĂ£ng

Cai' cuong linh~ Dang~ cuop cua~ chung' chi~ di loe` duoc. nhung~ dam' dan ngu cu den. Boi~ vi` chung', lu~ khi~ Cac Cho Ho chi Minh chi~ la` dam' 3 doi` chan trau ban^` co^' nong, di theo Ho Chi Minh di an cuop, nay chac' biet^' ti toe xu~ dung. computer, nen vao` day sua~ nhu may^' con cho' dien ve^` cai' cuong linh~ voi' cuong shit do'.

Chung' chua nhan ra rang` chung' dang song^' o the^' ky~ 21, the^' ky~ tin hoc., cai' cuong linh~ fucking hell cua~ chung' da~ ap' dung. thanh` cong vao` nhung~ nam 1930, nay chi~ la` mot^. mo' giay^' chui` dit' cho'.

Nhung~ thang` Cong san~ gia` nua, chung' may` nen lo an choi huong thu. cho het quang~ doi con` lai. cua~ chung; may thi` hay hon, dung` mang nhung~ cai' cuong linh~ tho^~ ta~ do' ra ma` bao~ ve^. cho nhung~ dong dollar dang cat^' dau^' trong nha` bang Thuy. si~ cua~ chung' may` nua~ cac' con khi~ mat^' day. luu manh Ho chi Minh a.

-- Nam Cam (deepsea2@optusnet.com.au), August 16, 2003.


Gửi bọn rỗi việc

yêu nước th́ t́m việc có ích mà làm bọn rỗi việc nói luyên thuyên quá

-- u (angel@yahoo.com), March 13, 2004.

Moderation questions? read the FAQ