HAU^. TUYEN NGON BAN' NUOC'

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại Hà Nội, Hồ chí Minh đă long trọng đọc bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Việt Nam. Bản Tuyên Ngôn có nội dụng như sau:

“Tất cả mọi người sinh ra đều b́nh đẳng. Trời cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Lời bất hủ ấy trong bản Tuyên Ngôn Độc Lập năm 1776 của nước Mỹ, suy rộng ra câu ấy có ư nghĩa là tất cả các dân tộc trên thế giới sinh ra đều b́nh đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do.

Bản tuyên ngôn Nhân Quyền và Dân Quyền của Cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói: Người ta sinh ra tự do và b́nh đẳng về quyền lợi và phải luôn luôn được tự do và b́nh đẳng về quyền lợi. Đó là những lẽ phải không ai chối cải được. Thế mà hơn 80 năm nay bọn Thực Dân Pháp lợi dụng lá cờ tự do, b́nh đẳng, bác ái, đến cướp đất nước ta, áp bức đồng bào ta. Hành động của chúng trái hẳn với nhân đạo và chính nghĩa.

Về chính trị chúng tuyệt đối không cho dân ta một chút tự do dân chủ nào...

Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân...

Về kinh tế chúng bóc lột dân ta đến tận xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn thiếu thốn, nước ta xơ xác tiêu điều...

Chúng cướp không ruộng đất, rừng mỏ, nguyên liệu của dân ta.

Chúng giữ độc quyền in giấy bạc, xuất cảng và nhập cảng.

Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lư, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn trở nên bần cùng.

Chúng không cho các nhà tư sản ta phát triển. Chúng bốc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn...

Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thực đă thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy.” (1)

Hơn 55 năm sau, nếu chúng ta thay thế chữ Thực Dân Pháp bằng Cộng Sản th́ nội dung của bản Tuyên Ngôn Độc Lập không có ǵ khác biệt, thậm chí c̣n tệ hại hơn những lời cáo buộc của ông Hồ Chí Minh. Việt Nam dưới sự cai trị của Đảng CSVN tàn độc và khắc nghiệt hơn cả Thực Dân Pháp.

- Về chính trị, đảng CS tuyệt đối không cho dân ta một chút tự do dân chủ nào. Chúng lập ra điều 4 Hiến Pháp để hợp pháp hóa vị trí độc quyền lănh đạo.

- Chúng bưng bít dư luận, thi hành chính sách ngu dân. Chúng làm chủ và kiểm soát các phương tiên thông tin, báo chí và truyền thông đại chúng. Chúng kiểm duyệt tất cả các phương tiện in ấn.

- Về kinh tế chúng nắm giữ các công ty xuất và nhập cảng. Chúng độc quyền khai thác và sang nhượng đất đai, hầm mỏ, hải đảo, bờ biển, và các tài nguyên quốc gia khác.

- Chúng hoàn toàn đánh mất quyền tự chủ và độc lập quốc gia. Chúng dâng Hoàng Sa và Trựng Sa cho ngoại bang (2). Chúng cam tâm bán nước, cắt đất cho ngoại bang, tự nguyện làm tay sai, nô lệ ḥng tiếp tục giữ vững vị trí độc tôn lănh đạo. (3)

- Chúng đàn áp tôn giáo, vi phạm quyền tự do tín ngưỡng. Chúng bắt bớ và giam cầm các nhà tu hành. (4)

- Chúng ra sức vơ vét của công, thâm lạm ngân quỹ và đục khoét tài sản quốc gia. Đất nước càng ngày càng lụn bại trong khi cán bộ đảng viên càng lúc càng giàu v́ tham nhũng. (5)

So sánh phần luận tội trong bản Tuyên Ngôn Độc Lập th́ đối với tội trạng của đảng Cộng Sản, những tội của Thực Dân Pháp không thấm vào đâu cả. Trầm trọng nhất, tội đánh mất quyền độc lập, tự chủ quốc gia, tội bán nước của CSVN trời không dung đất không tha, sẽ đưa dân tộc và đất nước Việt Nam vào những hậu quả không lường được. Bốn mươi ba năm trước, ngày 14 tháng 9 năm 1958, Phạm Văn Đồng với tư cách Thủ Tưóng Chánh Phủ nước VNDCCH đă ra văn thư gửi Chu Ân Lai xác nhận:” Chính Phủ VNDCCH ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958 của chính phủ nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa quyết định về hải phận của Trung Quốc”

Việc chính thức công nhận hải phận của Trung Quốc dài 12 hải lư là hành động bán nước có văn kiện lần thứ nhất của đảng CSVN. Quyết định đó mặc nhiên thừa nhận các hải đảo như Trựng Sa, Hoàng Sa trực thuộc chủ quyền của Trung Quốc. V́ vậy, tháng 1 năm 1974 Hải quân Trung Quốc đă tấn công và chiếm giữ các đảo thuộc Hoàng Sa do Hải Quân Việt Nam Cộng Ḥa kiểm soát. Sau 1975, năm 1988 Hải Quân Trung Quốc và Cộng sản Việt Nam đă đụng độ tại vùng đá ngầm Johnson thuộc khu vực Trường Sa. Hơn 70 thủy thủ Việt Nam đă bị thiệt mạng, và hai tàu chiến đă bị ch́m. Việc này đă được phát ngôn viên của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, Zhu Bangzao tuyên bố: “Trung Quốc đ̣i hỏi Việt Nam phải lập tức rút quân ra khỏi các vùng đảo thuộc chủ quyền của Trung Quốc đă bị Việt Nam chiếm giữ bất hợp lệ, dẹp bỏ những căn cứ xây cất và phải đăm bảo là không để những hành động tương tự xảy ra trong tương lai” (6)

Ngày 30 tháng 12 năm 1999 và 25 tháng 12 năm 2000 vừa rồi, Lê Khả Phiêu, Tổng Bí Thư Đảng CSVN đă kư hai Hiệp định “Hiệp Định về Biên Giới Trên Đất Liền VN-TQ” và “Hiệp Định Phân Định Vịnh Bắc Bộ”. Trong cả hai Hiệp định, Việt Nam đă nhường đức cho Trung Quốc hàng trăm cây số dọc biên giới phía Bắc và hàng ngàn cây số trong vùng biển thuộc vịnh Bắc Bộ. Ông Đỗ Việt Sơn cán bộ 54 tuổi đảng đă cáo giác trong bức thư gửi Quốc Hội và đảng CSVN như sau: “ Suốt 4000 năm lịch sử kể cả thời Bắc thuộc cho đến hơn 100 năm độc lập tự chủ, nhiều triều đại phong kiến lúc yếu cũng chưa bao giờ nhượng cho phong kiến Phương Bắc một tấc đất, một ḥn đảo.....Thế mà ngày nay, theo Hiệp định biên giới Việt Trung mới đây ta đă nhượng bộ cho Trung Quốc hàng trăm cây số vuông đất liền và hàng ngàn cây số vuông ở Vịnh Bắc Bộ.... Qua lời thông báo của một vị lănh đạo của thành phố Hải Pḥng tại Câu Lạc Bộ Bạch Đằng tháng 2/2001 th́ Vịnh Bắc Bộ chia đôi ta được 53%, Trung Quốc 47%”

V́ quyền lợi chính trị, tập đoàn CSVN đă bán nước lần thứ hai. Tội ác này đă làm rúng động các tầng lớp đảng viên cán bộ c̣n chút ít nhất điểm lương tâm. Với khả năng kiểm soát mọi phương tiện truyền thông và bưng bít tin tức. Sự việc cắt đất dâng Thiên Triều của Hà nội chưa được quảng đại quần chúng biết đến. Tuy nhiên, cũng giống như lần bán nước đầu tiên của Phạm Văn Đồng, và lần này qua Lê Khả Phiêu. Vết nhơ “bán nước” của đảng CSVN cho dù có bưng bít th́ muôn đời cũng không dấu diếm và gột rửa được. Quyền lực đă và đang làm những nhà lănh đạo đảng mê muội, ích kỷ. Đảng CSVN đă đặt quyền lợi đảng phái lên trên quyền lợi dân tộc, cam tâm bán rẻ đất nước để đổi lấy an toàn chính trị. Đảng phái và Nhà nước chỉ là phương tiên tạm thời. Đất nước và Dân Tộc mới là cứu cánh và vĩnh cữu. V́ vậy, mọi thế lực đi ngược lại nguyên lư trên đều phải bị nguyền rủa và đào thải theo thời gian.

Căn cứ theo tinh thần của bảng Hiến Pháp nước CHXHCNVN năm 1992, đảng CSVN đă và đang vi phạm nghiêm trong các điều 1, điều 3, điều 12, điều 13 do chính đảng đặt ra.Điều 1 khẳng quyết nước Việt Nam là: “ một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lănh thổ, bao gồm đất liền, các hải đảo vùng biển và vùng trời” Điều 3 xác định “nghiêm trị mọi hành động xâm phạm lợi ích của Tổ Quốc và của nhân dân”. Trong khi đó điều 12 qui định: “ Các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xă hội, đơn vị vũ trang nhân dân, và mọi công dân phải nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và Pháp luật. Mọi hành động xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tập thể và của công dân đều bị xử lư theo pháp luật.” Và điều 13 khẳng định như sau: “Tổ Quốc Việt Nam là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Mọi âm mưu và hành động chống lại độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lănh thổ của Tổ Quốc, chống lại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam xă hội chủ nghĩa đều bị nghiêm trị theo pháp luật.”

Đă đến lúc nhân dân Việt Nam phải truy tố đảng CSVN về tội bán nước cho Trung Quốc, tội đă đánh mất chủ quyền một nước độc lập. Tội đă có hành động xâm phạm Tổ Quốc Việt Nam thiêng liêng, có hành động và mưu đồ chống lại độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lănh thổ.

Đă đến lúc bản Tuyên Ngôn Độc Lập của năm 1945 phải được viết lại để ghi rơ những tội ác mà đảng CSVN đă và đang vi phạm để lịch sử được công bằng.

Ngô Hoàng Minh-- Con Chau' Khi~ Dit' Do~ Luu Manh Ho Chi Minh (khiditdoCongSanVN@thaokhau.net), August 15, 2003


Moderation questions? read the FAQ