70 NAM DAN^ TA CO' DANG~............

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Hay con` goi. la` on Bac' On Dang~, dan ta da~ hoc. duoc. VAN HOA' HE` PHO^'........AN TUC. NOI' PHET', LUU MANH XAO~ TRA' VI` MAC CAM~ THUA KEM', TU TUONG~ NO LE^. HO CHI' MINH .

Trich dan^~ mot^. doan:

"Hăy cứ nh́n lại ngày xây cái cầu Thăng Long khí gió của ta trên đường ra Nội Bài ấy, mà báo chí, truyền thanh cả nước rêu rao đây là "Công Tŕnh của Thế Kỷ"...Bắt các em sinh viên, học sinh "chúc tụng ăn mừng" . Nh́n ra bên ngoài các nước mà so sánh, th́ nó chỉ là một cái cầu "khỉ" vớ vỉn...Nh́n lại Cũng chẳng ai ngượng...!!!! Trong các cô cậu Sinh Viên bây giờ có ai đă biết ngượng chưa? Tôi biết là chưa! V́ nếu biết ngượng thái độ đă khác... Ít ra là như mấy chú em gốc Bắc của Tôi.. Đi vượt biên qua Hồng Kông. Nh́n những cái cầu của xứ thuộc địa bị Anh bóc lột mà há hốc mồm, và bây giờ đă biết ngượng....mới bắt đầu chửi cha Bác Hồ, chửi bố mấy thằng Thầy con Cô lấy trôn làm miệng...dạy láo dạy lếu...mà bây giờ khi họ về thăm Việt Nam vẫn thấy chúng tiếp tục làm thầy!!! " --------------------------------------------------------------------- Hahahaha

May^' chu' can' ngo^' , xin cho biet^' cam~ tuong~

Xin moi` may^' chu' can' doc. nguyen bai` van. Khong nen bo~ qua, vi` no' lot^. ta~ duoc. ban~ chat^' lao' khoet luu manh cua~ may^' chu' ---------------------------------------------------------------

Những bước đầu của Hành Tŕnh Giới Trẻ Sinh Viên Nơi Đại Học:

Thưa các cô cậu trẻ, sinh viên ưu tú, giới trí thúc trẻ của đất nưóc! Đấy nhận xét sơ sơ nó đă thế! Nghe nó nóng cả mặt, nó bực cả ḿnh, như nhiều người Trung Quốc bực Bá Dương viết người Trung Quốc Xấu Xa! Bực như nhiều người đọc Tổ Quốc Ắn Năn của Nguyễn Gia Kiểng... Như thế muốn cất bước đi lại cuộc hành tŕnh tư duy cũng khó... Cho nên giới trẻ , sinh viên Viêt Nam hôm nay, muốn cất được một bước đầu trong hành tŕnh tư tưởng, cần có những điều kiện phải đạt được trước... Đó là Tinh Thần Đại Học:

1-Dẹp bỏ tính bốc phét cuờng điệu.

70 năm sống với đám thầy cô, đám lănh đạo ngu tối, hay bốc phét cường điệu đă quen. Nên bây ǵ̣ ǵói Sinh Viên dẫu có cơ hội nh́n ra xa hơn vẫn xem chừng khó bỏ cái tính này....Ngựi Việt Cộng nịnh nhau gọi là nạn kiêu căng Cộng Sản. Thực ra Kiêu Căng, Ngang Bướng, là do cái dốt nát, u tối mà ra... Nó giống như đứa trẻ ngang bướng, v́ thiển cận, ít hiểu biết, nên nó thích làm khác người ta, thích chọc tức người khác mà bất biết đúng sai, phải trái. Nhưng lại nghĩ thế là hay là giỏi, và dưong dương tự đắc.

Khác với cái thẳng thắn. Thẳng thắn là nói toạc ra cái thật, cái đúng, cái sai, như Ông Bá Dương viết Ngựi Trung Quốc Xấu Xa là thẳng thắn, như Ông Nguyễn Hộ viết Quan Điểm và Cuộc Sống là thẳng thắn. C̣n như báo An Ninh Thế Giới, hay Đỗ Muời là nói càn, nói ngang bướng.

Cứ lấy các bài thơ của Tố Hữu ra làm chuẩn để thấy cả nước ta mắc bệnh nặng. Bệnh hèn tư duy. Ông Hà Sĩ Phu đă phân tích bài thơ "bốc thơm" cách mạng tháng 10 Nga, là thuở "Anh" chưa ra đời, nhân lọai sống trong đêm ngàn năm man rợ v.v. Man Rợ mà ǵờ này nó sống hùng, sống mạnh. C̣n Anh Cách Mạng th́ chết tiệt, con em của Anh Cách Mạng, là Việt, Miên, Lào, Bắc Hàn, phải ḅ , ngửa tay ăn xin.. Trung Quốc th́ đang làm đơn ly dị ngầm gịng họ nhà Anh!!! Đấy là chưa nói ra cái trơ trẽn lố bịch như ông HSP đă giải là trước tháng 10-1917 cả nhân loại, những đại triết gia, khoa học gia, toán học như Newton, Voltaire, Khổng,v.v là man rợ cả à?!?! Đấy! Cái lối nói lấy được, cả vú lấp miệng em, nó thế! Có ai biết mà căi! V́ chỉ biết quen nghe và quen vỗ tay, quen hô khẩu hiệu!!! Mà có biết đi chăng nữa cũng có dám căi đâu?!? Và thế Một Ḿnh một chợ nó quen rồi..... Bây giờ quay lại làm sổ thống kê thế kỷ, hỏi Tố Hữu xem từng tuổi đấy rồi, gần đất xa trời mà hắn đă sáng ra chưa. Có ai hỏi xem Tố Hữu có đưa ra được thành quả nhân bản, khoa học nào của cách mạng Nga trước khi nó tắt thở, Hay nhân loại "man rợ" đă sáng tạo đủ thứ sản phẩm cho Tố Hữu duỡng già!

Thưa các cô cậu trẻ, sinh viên ưu tú, giới trí thức trẻ của đất nưóc! Không kể câu đầu môi chót lưỡi của cả nước ta là Ngựi Viêt Nam thông minh, đất nước Viêt Nam tiền rừng bạc biển v.v nó đă rỗng tuếch....Không những rỗng tuếch mà c̣n nát hơn nữa sau 70 nhồi nắn đưới cái mà nhà văn Dương Thu Hương gọi là mô h́nh man rợ của ANH Cách Mạng Tháng Muời...do Hồ Chí Minh tối dạ khiêng về đất nước, dí súng bắt mọi ngựi tin theo...

Hăy cứ nh́n lại ngày xây cái cầu Thăng Long khí gió của ta trên đường ra Nội Bài ấy, mà báo chí, truyền thanh cả nước rêu rao đây là "Công Tŕnh của Thế Kỷ"...Bắt các em sinh viên, học sinh "chúc tụng ăn mừng" . Nh́n ra bên ngoài các nước mà so sánh, th́ nó chỉ là một cái cầu "khỉ" vớ vỉn...Nh́n lại Cũng chẳng ai ngượng...!!!! Trong các cô cậu Sinh Viên bây giờ có ai đă biết ngượng chưa? Tôi biết là chưa! V́ nếu biết ngượng thái độ đă khác... Ít ra là như mấy chú em gốc Bắc của Tôi.. Đi vượt biên qua Hồng Kông. Nh́n những cái cầu của xứ thuộc địa bị Anh bóc lột mà há hốc mồm, và bây giờ đă biết ngượng....mới bắt đầu chửi cha Bác Hồ, chửi bố mấy thằng Thầy con Cô lấy trôn làm miệng...dạy láo dạy lếu...mà bây giờ khi họ về thăm Việt Nam vẫn thấy chúng tiếp tục làm thầy!!!

Một chứng minh nữa là nước ta lạc hậu, mới mở cửa mấy năm nay, vi tính tràn vào, ta mới chỉ đang ờ ngưỡng cửa tập tễnh (nói theo chuyên từ điện toán là Newbees). Ắn học nhờ người c̣n nhiều, nhưng lại lấy cái tên rất lố bịch và rỗng tuếch " Trí Tuệ Việt Nam"... T́m cả nước Mỹ, cha đẻ và dẫn đầu kỹ nghệ điện toán cũng không thấy cái tên nào "kêu" đến thế.. Cứ Mircrosoft, Linux, Unix v.v Kể cả Nhật Bản nước trí tuệ hàng thứ hai cũng chẳng thấy ba hoa chích choè Trí Tuệ, Trí Téo cái ǵ cả.. Thật cái thói tinh tưóng, tự măn, thích khoe khoang, chuộng bề ngoài, nó khó bỏ...

Chả trách cả nưóc nhà nào cũng treo đầy bằng khen, dù mái tranh, mái ngói loang lở, cơm ăn bữa đực bữa cái!!!. Sinh viên chỉ thích đuợc bằng khen, khoe có tên đăng trên báo, với những ngôn từ sáo ngữ hoa mỹ rỗng tuếch...Phải chi có tên trong viện hàn lâm thế giới như Giáo Sư Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh, hoặc ít ra như Giáo Sư "ranh con" Đinh Việt, được Quốc Hội Mỹ phê chuẩn làm phụ tá Tổng Trưởng Tư Pháp Liên Bang Mỹ ấy.... th́ ....th́ ....th́ ... sao nhỉ???? (Khổ! Người Việt ta, khen người "khác" trước mặt họ là "bất nhă"...)

Tôi gặp rất nhiều du sinh Việt Nam ra ngoài này. Nói chuyện với các cô cậu về vấn đề này họ không "ngượng" mà c̣n mím môi, rồi cúi đầu lẩm bẩm bỏ đi. Họa lắm mới có một vài cô cậu nh́n lại rồi góp ư chép miệng...C̣n không th́ chỉ nói cho qua chuyện và nhờ "t́m giúp cho cháu cái chân chạy bàn nào đó hay hái trái cây, ủi là ǵ ǵ...." Đại Học vẫn chỉ là thế!!!!

Thấy được như thế ta mói đ̣i hỏi môi trường giáo dục, phuơng cách giáo dục phải thay đổi. Nghĩa là Sinh viên phải đưọc quyền phản bác bất cứ điều ǵ, miễn có sở cứ, chưa cần biết đúng sai, miễn là hữu lư, thuận lư. Xa hơn ra, là Sinh Viên phải có quyền được SAI, như tất cả mọi người trên trần gian này. Đảng sai cả hơn 70 năm c̣n ǵ!!!!

Đại học là nơi học bằng cách thảo luận, nghiên cứu, chất vấn, phản bác...liên tục. Không phải là nơi để tiếp thư một chiều như tiểu học. Muốn như thế phải bắt đầu bằng việc dũ bỏ cái tinh thần tự ái rởm, tự ái vặt.

Bỏ cái tự ái vặt..

Cái tự ái vặt của người Viêt Nam nói chung và người Viêt Cộng nói riêng nó lạ lắm...Chúng ta nhất quyết kêu gọi nhân dân các nưóc mạnh dạn tố cáo tội ác và những xấu xa của họ cho ḿnh nghe, ḿnh đọc trên báo... Ta đọc báo thấy Mỹ tố cáo Richard Nixon, thấy moi lại sự bê bối của gia đ́nh Cố Tông Thống Kennedy; thấy nói về sự dă man của người da trắng với các dân da đen..ta hả hê nhảy tưng tưng: Đấy Mỹ nó có tốt lành ǵ đâu!!!!... Ta đọc báo thấy Mỹ nó bôi nhọ tổng thống Clinton của nó qua vụ lem nhem với cô tập sự Lewinsky.. Ta khoái chí cười toét miệng...Bây giờ, với Ông đương kim tổng thống George W Bush, dân Mỹ nó làm cả một chương tŕnh hài riêng: "That' s My Bush" để phê b́nh chế nhạo ông Bush...Người ḿnh xem thấy đă quá...ḿnh chưa kịp chửi Bush, dân Mỹ đă chửi giúp ḿnh !!!!

Nhưng người ḿnh tuyệt đối không được đăng tải những nhơ bẩn sai trái của ḿnh, như thế là vạch áo cho người xem lưng, là bôi gio trát trấu vào anh em, và nặng hơn là... phản quốc. Thế cái tính tôn trọng sự thật, chân lư, bằng chứng trong Đại Học làm sao mà có được???. Hành tŕnh tư duy, con đường tư tưởng sẽ đầy "cứt" nếu năo trạng các Sinh Viên Việt Nam vẫn c̣n nghĩ như thế!

Nguyên Khả Phạm Thanh Chương.-- Nam Cam (deepsea2@optusnet.com.au), August 14, 2003


Moderation questions? read the FAQ