Hệ thống nh T cũa cộng sn

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Nh T cũa Việt cộng được chia lm 3 khu khc nhau

1- T chnh trị : l những người thuộc Việt Nam Cộng ha

2-T khng chnh trị : l những người vượt bin , tham nhũng , cn bộ đảng vin bị tha ha

3- T hnh sự : trộm cắp , cướp bc , đĩ điếm , Việt kiều ... ni chung l những người vi phạm luật lệ của cộng sn Việt Nam

cả 3 khu ny cch biệt nhau hon ton , khng dể dng lin lạc với nhau những t nhn bị coi l nguy hiểm thường bị nhốt trong biệt giam , số cn lại th nhốt chung trong một trại , mỗi trại khong 200 người , giửa trại l cữa chnh đi thẳng vo l nh vệ sinh , 2 bn cữa chnh l 2 dy xi măng đối diện nhau , mổi dy khong 50 người tri chiếu nằm st nhau ,

khu vực 1 & 2 thường it lộn sộn v hầu hết l người v tội bị p vo t

ring khu thứ 3 th T đnh đập lẫn nhau l chuyện thường tnh , t nhn l Việt kiều th coi như khốn nạn v đ l cần cu cơm của T cha ( đại bng trong T )

t biệt giam rất khổ sỡ , quanh năm suốt thng khng thấy nh mặt trời , thường xuyn bị Cn bộ ( cai t ) gọi ln thẫm vấn v tra tấn về đm nhiều người chịu khng nổi đ chết trong T , nếu nữa đm thấy cn bộ gọi từ 2- 3 người đi ra lao động th mọi người trong trại hiểu rằng đi ra đễ chn cất 1 người bạn T khng quen khng biết

lể an tng rất đơn gin , v ngươi T thường đ được b bằng chiếu chỉ li 2 bn chn nhờ vậy anh em c thể đon biết l T Nam hay Nữ , đi khi c thễ đon chinh xc l ai nếu như c điễm đạc biệt trn bn chn

t nhn khu vưc 1 & 2 đa phần l thương nhau , thường khuyến khich nhau cố gắng cầm cự để c ngy trỡ về , i - Bệnh tật -Tra tấn l nhưng yếu tố gip cho người T dễ xa la đội ngũ

đối với những người số phận may mắn thn nhn biết được nơi giam giữ , sẽ được thăm nui , cn những người khc th đươc Anh em gọi l mồ ci

khi l T nhn cũa việt cộng , t nhn khng khc g sc vật , cơm ngy 2 chn , nước : 20 lt/ngy cho tất c mọi nhu cầu , quần o khng c , sau khi đại tiện thường dng mt nhnh cy đễ lau cho sach chứ khng c loai giấy thượng đẵng như cũa NAG , t nhn c thễ bị đnh đập bất cứ lc no , những dịp lễ T nhn thường đươc Cn bộ dng như một mn đồ chơi đễ gii tr v cười đa với nhau

khu vực t chnh trị , mỗi đm đều c người bi tra tấn , c người bị gần như suốt dm

tuy vậy người t vẫn khng hề đầu hng ! 28 nam qua vẫn cn nhiều chiến binh VN Cng ha cn bị hnh hạ trong đ , nhưng họ đ , đang v sẽ tồn tại

Cầy Hương

-- (cayhuong@vietcong.ngu), August 12, 2003


Moderation questions? read the FAQ