Việt cộng những con k sinh trng thời đại

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Việt Cộng (VC) l những con k sinh trng thời đại giồng như những con ch hoang chực đi theo loi người để xin t SHIT

Tại sao ti lại n vậy.

1954: Sau khi phn chia dất nước, VC cố gắng vo Nam để lm chi vậy? V tui VC chỉ l 1 đm bất ti, khng c khả năng tự kiếm sống, cho nn phải kiếm người chịu lm để bm theo. V vậy chng rng bm theo v xm chiếm miến nam VN giu c v tr ph.

1975: Sau khi xm chiếm xong, bọn ăn hại ny khng c khả năng lm kinh tế, sau khi ăn hết của cải xm chiếm dược chng khng cn g để ăn bn quay qua đnh cướp "Dnh Tư Sản" l huỷ hoại nền kinh tế miền nam cho nn bo hại b con "Ăn Độn" di di từ 1978 - 1982. Việt nam "vinh dự" l nước ngho đi v lạc hậu nht thế giới. Sau d b con mnh sợ tụi ăn bm v ăn hại ny mới bỏ di, mong ra nước ngoi để trnh bị bọn ăn bm ny bt lột. Chng bắt đầu dnh hơi thấy cc thị trường bo bở ny: Kết quả chng lại rng b theo chng ta qua Ty, qua Mỹ dng cc phương tiện tuyn truyền dụ b con về đầu tư, du lịch cho chng tha hồ lại ăn bm nửa...

Những hnh dộng ny thiệt đng bị khinh bỉ v bọn VC hiện nay khng khc g những con ch đi cứt, rng đi theo VK, VNCH để dược xin t SHIT m thi...

-- Nguoi Tranh Dau (nguoitranhdau@hotmail.com), August 05, 2003

Answers

Response to Việt cộng những con ký sinh trùng thời đại

Comment? Suggestion?

-- Nguoi Tranh Dau (nguoitranhdau@hotmail.com), January 07, 2004.

Response to Việt cộng những con ký sinh trùng thời đại

Điều ny giải thch tại sao cc quan chức ngoại giao mnh thch đi cửa sau (hậu mn) khi qua Mỹ, Php hay c.

-- Nguoi Tranh Dau (nguoitranhdau@hotmail.com), February 12, 2004.

Response to Việt cộng những con ký sinh trùng thời đại

D cho phi đon VC đi cửa hậu mn hay cửa no đi chăng nửa, yu cầu mục đch chnh của họ l lm sao ăn my ăn xin được tiền viện chợ của c l họ mừng rồi. Cn thể diện quốc gia hay nhn cch của con người th dối với họ khng thnh vấn đề. Miển sao chnh quyền c cấp viện cho 72 triệu c kim (= 57 triệu US) l họ vui rồi. Ci đồ bất ti v dụng cai khng biết cai quản đất nước m lm biếng chỉ biết ngữa tay đi ăn xin ăn my cả thế giới l họ cảm thấy vui vẻ rồi. Ngho th lc no cũng bị kẻ giu khinh khi, muốn cho mnh giu c như người khc th phải cố gắng lm v tiết kiệm. Nhưng đối với CSVN th khng, hảy nhn miền bắc sau 50 năm cs cai trị v miền nam sau 29 năm cai trị, tiến nhanh tiến mạnh tiến tới thời đồ đ Đng Sơn. Xin cc csvn con đừng c so sanh vn hiện tại với vn 29 năm về trước, m hảy so sanh VN hiện tại với cc nước cng một thời với VN hồi 29 năm về trước. Rồi mới biết l VN nước ta giu hay ngho hơn cc nước lng giềng. Hảy tỉnh giấc con hồng chu Lạc, đừng c giống như con ếch ngồi ở đy giếng v coi Trời bằng vung, đừng c nghĩ l kinh tế ở VN pht triển được đi cht sau thời đổi mới, hảy nhn về cc kha cạnh khc th vụ như xả hội đời sống của người dn, gio dục, đạo đức con người, chnh trị, dn tr v cn nhiều thứ khc nửa. VN cn đang đi sao lưng cc nước lăng cận hơn 30 năm, đy l ci nhục nhả cho tuổi trẻ VN trong v ngoi nước. Chng ta nn suy nghĩ kỷ lại coi l do g, tại sao, v lm sao sửa đổi v cng chung sức để xy dựng một nước dn giu nước mạnh. TBT

-- Con Ho Dam Tac - Nong Duc Manh (Con_Ho_Dam_Tac@hn.vnn.vn), February 12, 2004.

Response to Việt cộng những con ký sinh trùng thời đại

MÙA HÈ NƠI PHỦ CHỦ TỊCH

Hè về nắng cực bác hồ than

Mồ hôi nhề nhãi mãi lan tràn

Đồng, Chinh, Lê Duẩn họp bàn tán

“Hay tìm cho bác một cháu ngoan…”

Thế la` đảng bảo bộ công an

Tìm ngay cho bác một cô nàng

Hộ lý không cần cao tuổi đảng

Khẩn trương đem vào cho bác phang

Thấy nàng hộ lý bác miên man

Chào cờ đứng dựng ngắm thả dàn

Bỗng đâu chạy vào hai thằng cán

Bác nạt : "Sao vào chẳng hỏi han ?"

Chờ hai thằng cán chạy xuống ban

Bác yêu hộ lý thật nhẹ nhàng

Xong việc bác mở mồm ra phán

Một dòng mũi dãi bắn tràn lan ...

-- lu cho" thui (vietnamcongsans@yahoo.com), May 08, 2004.


Moderation questions? read the FAQ