Annamacharya lyrics

greenspun.com : LUSENET : carnatic.com : One Thread

Need lyrics to the song Nithyamudai oondu Nithya mi oondu

Thanks

-- lalitha Murthy (lalitha.k.murthy@lmco.com), July 25, 2003

Answers

Nithyaathmudaiyundi-Hameerkalyaani-adi

P.Nithyaathmudaiyundi Nithyudai Velugondu Sathyaathmudaiyundi Sathyamai Thaanundu Prathyakshamaiyundi Brahmamaiyundusam Sthuthyudai Venkataadhri Vibhudu

C1.Ee Moorthi Lookambulella Neeledu Naathadu Ee Moorthi Brahmaadhulella Vedikedu Naathadu Ee Moorthi Nijamooksha Miyya Jaaledhu Naathadu Ee Moorthi Lookaika Hithudu Ee Moorthi Nijamoorthi Yeemoorthiyunu Gaadhu Ee Moorthi Thraimurthu Leekamaina Yaathadu Ee Moorthi Sarvaathmu Dee Moorthi Paramaathmudu Ee Moorthi Thiruvenkataadhri Vibhudu

C2.Ee Dheevu Dheehamuna Ninniyunu Janminche Ee Dheevu Dheehamuna Ninniyunu Anage Mari Ee Dheevu Vigraham Bee Sakala Minthayunu Ee Dheevu Dhee Jeevu Lannitiloo Nundu Ee Dheevu Chaithanyaminnitiki Naadhaaramu Ee Dheevu Dhavyakthu Dhee Dheevu Dhadvandhyudu Ee Dheevu Dhee Venkataadhri Vibhudu

C3.Ee Veelpu Paadhayuga Milayu Naakaasambhu Ee Veelpu Niswaasa Mee Mahaamaaruthamu Ee Veelpu Nijadhaasuliipunyulu Ee Veelpu Sarveesudee Veelpu Parameeshudu Ee Veelpu Bhuvanaika Hitha Manoobhaavakudu Ee Veelpu Kadu Sookshma Mee Veelpu Ghanamu Ee Veelpu Thiruvenkataadhri Vibhudu

-- meena (123@yahoo.com), July 25, 2003.


Moderation questions? read the FAQ