Koebe Leica brugt i USA

greenspun.com : LUSENET : Leica Bruger : One Thread

Hejsa

Jeg er lidt mistroist om jeg kan købe i USA og regne med ordentligt produkt når det kommer. Hvad er mine garantier og betingelser, hvis i ved det?

Kan sådan en lang tur ikke skade lisen kigger på 400mm Telyt f6.8??

Håber i kan hjælpe

-- Palle Christensen (c_palle@hotmail.com), May 09, 2003


Moderation questions? read the FAQ