rep af M6

greenspun.com : LUSENET : Leica Bruger : One Thread

Min M6 er ramt af et lille problem:

Der er kommet et lille hul i det ene lukkergardin.

Er der nogen der ved hvad der kan gøres ?

Jesper Troels Jensen

Mobil 2367 2000

-- Jesper Troels Jensen (jtjensen@mac.com), April 11, 2003

Answers

I 2001 år fik jeg udskiftet begge lukkergardiner i min M4. Prisen var ca. 500 kr. pr. stk. + arbejdsløn. Da jeg fik det gjort ifbm. en generel rens/justering/smørring (CLA) ved jeg ikke hvor meget arbejdstid der var direkte involveret ifb.m. udskiftningen af gardinerne. I Photo.net's Leica Forum er der flere tips til gør det selv løsninger feks: http://www.photo.net/bboard/q-and-a-fetch-msg?msg_id=001ArN

-- Niels H. S. Nielsen (nhsn@ruc.dk), April 14, 2003.

Moderation questions? read the FAQ