Nytt finskt fotoforum

greenspun.com : LUSENET : Fotoforum : One Thread

Ett nytt finskt fotoforum har öppnat på adressen http://valokuva.net/.

Övriga finska diskussionsgrupper för fotografering är:
http://groups.google.com/groups?group=sfnet.harrastus.valokuvaus och
http://groups.google.com/groups?group=sfnet.harrastus.valokuvaus.digi.

-- Anders Blomqvist (anders.blomqvist@bigfoot.com), November 04, 2002


Moderation questions? read the FAQ