Gratis bog om M-objektiver

greenspun.com : LUSENET : Leica Bruger : One Thread

Leica har udgivet en 83 siders bog (i PDF format). I bogen viser Erwin Puts resultaterne af hans tests af nye og ældre Leica M objektiver.
En del af resultaterne har allerede været publiceret på hans website, men der er tilføjelser og gode introducerende forklaringer af optiske principper mv. Bogen er på engelsk og kan downloades her:

http://www.leica-camera.com/imperia/md/content/pdf/msystem/49.pdf

-- Niels H. S. Nielsen (nhsn@ruc.dk), September 27, 2002


Moderation questions? read the FAQ