Weer een fijn staaltje nieuwe politiek.

greenspun.com : LUSENET : De Subjectivisten : One Thread

Wat en wat heeft het met muziek te maken?

De CD prijzen in Nederland zijn altijd bedenkelijk hoog. Er bestaan vermoedens van prijsafspraken, maar die zijn nooit hard gemaakt. Behalve in één geval: Arcade. Dat is in 1999 veroordeeld tot 150.000 gulden boete door de NMa.
En wie was daar de directeur?
En op welk ministerie ziet die nu?
En onder welk ministerie valt de NMa?
En wie is dus ook verantwoordelijk voor het onderzoek naar de bouwfraude over prijsafspraken?

-- Martijn ter Haar (martijn@kindamuzik.net), August 17, 2002

Answers

Gelukkig is het veel te heet om me op te winden, anders werd ik hier HEEL kwaad om.

-- Hibernia (hibernia_augusta@hotmail.com), August 18, 2002.

LPF probeert nog steeds vergeefs de trend door te zetten dat achterkamertjespolitiek wordt afgeschaft, maar voegt er tot nu toe alleen maar achtertuintjespolitiek aan toe.

-- Norbert (norbert@kindamuzik.net), August 18, 2002.

ff voor de duidelijkheid: vorig jaar betaalde je nog "maar" 42 gulden voor een cd (=+/-€19) op dit moment is de ligt de prijs al tussen de €22 en €24 (dus €23)is dus een steiging van €4 wat neer komt op bijna 20 procent!!! plastic is natuurljk wel erg duur geworden!!!

-- mafkees_max (mafkees_max@hotmail.com), August 19, 2002.

€23 voor CD's? Misschien zou je eens een winkel binnen moeten lopen die niet Free Record Store heet...

-- Martijn @ Think Small (thinksmallzine@hotmail.com), August 20, 2002.

inmiddels heb ik ook www.plato.nl en www.plaatboef.com ontdekt

-- mafkees_max (mafkees_max@hotmail.com), August 20, 2002.


Moderation questions? read the FAQ