we leven in een slechte wereld

greenspun.com : LUSENET : De Subjectivisten : One Thread

Bolhoed Vader Abraham gestolen

Pierre Kartner, alias Vader Abraham, is bestolen van zijn eerste bolhoed. Het kleinood hing al 25 jaar naast de voordeur van zijn huis in Breda. De vrouw van de zanger had het hoedje indertijd laten vergulden en haar man cadeau gedaan. Kartner's zoon ontdekte dinsdag dat het was verdwenen. De lichtbak waaraan het was bevestigd is bij de diefstal kapot gegaan.

-- marieke (marieke@kong.nl), August 02, 2002

Answers

Iedereen weet toch dat de Smurfen het hebben gedaan.

-- Norbert (norbert@kindamuzik.net), August 02, 2002.

Doet me denken aan de verdwenen Oogbol van The Residents. Dat leidde via Mister Skull tot meer agressieve muziek, dus wieweet hoe interessant de output van de heer Kartner binnenkort nog worden gaat. ;-) En die oogbol is uiteindelijk ook weer boven water gekomen...

-- Roger Teeling (rogerteeling@hotmail.com), August 02, 2002.

...wat helaas de kans dat we binnenkort een nieuwe, anonieme topster kunnen verwachten met oogbol en gouden bolhoed akelig klein maakt...

-- Roger Teeling (rogerteeling@hotmail.com), August 02, 2002.

Iedereen weet toch dat de Smurfen het hebben gedaan.

Of de Marsupulami's, opgestookt door Danny.

-- marieke (marieke@kong.nl), August 02, 2002.


die bolhoed past toch nooit door een kraan...?

-- willem (sungravie@netscape.net), August 02, 2002.


je bedoelt een 'waterkraan'? ;-p

-- marieke (marieke@kong.nl), August 02, 2002.

Die bolhoed is in het kleine café aan de haven, wedden?

-- Hibernia (hibernia_augusta@hotmail.com), August 03, 2002.

oei. ik verlaat even breda en er gebeuren meteen rampen..

-- Ludo (ordinarypeoplerecs@hotmail.com), August 14, 2002.

Moderation questions? read the FAQ