Nieuwe verslaving: The Faint

greenspun.com : LUSENET : De Subjectivisten : One Thread

Sinds ik de CD Danse Macabre van The Faint heb gekocht (tip van Joris), is hij mijn CD speler niet uitgeweest. Deze recensie zegt het eigenlijk allemaal.
En ze hebben ook nog een schitterende video voor Agenda Suicide gemaakt.

-- Martijn ter Haar (martijn@kindamuzik.net), July 29, 2002

Moderation questions? read the FAQ