Beste bricolage pop plaat

greenspun.com : LUSENET : De Subjectivisten : One Thread

Ik stem voor Duck Rock. Nevermind the Punk Roxers, Here's Malcolm McLaren.

-- nathalie (stevienixed@yahoo.com), July 04, 2002

Answers

Pop, voor pubertjes die zich voor het eerst afscheiden van hun ouders en zich belachelijk maken door zich te om te vormen in Britney clone-poppetjes of kan Pop ook een volwassen vorm van muziek zijn? Huh? Wat is U favoriete Pop plaat? Sex Pistols, de eerste ECHTE gemanifactureerde boysband? hehehe

-- nathalie (stevienixed@yahoo.com), July 04, 2002.

Favoriete popplaat: Moeilijke keuze tussen Very en Actually van de Pet Shop Boys. Die moet ik altijd geregeld blijven opzetten. Beiden op CD en die van Very zelfs nog in Londen gehaald.

-- Norbert (norbert@kindamuzik.net), July 05, 2002.

Madonna - The Immaculate Collection
Perfect gewoon.

-- Arien (saguamura@home.nl), July 05, 2002.

Neen, Arien, want het bevat True Blue niet. :-)

-- nathalie (stevienixed@yahoo.com), July 06, 2002.

True Blue is waardeloos, en mag achterwege blijven. Het bevat Dress You Up niet, en da's wel heel erg.

-- Lava (reconstruct@nme.com), July 09, 2002.


Moderation questions? read the FAQ