De invloed van de journalist

greenspun.com : LUSENET : De Subjectivisten : One Thread

Het is hier al vaker gezegd dat veruit de meeste liefhebbers van popmuziek (en zelfs zij die een "niet-standaard" smaak hebben) behoorlijk lui zijn en nauwelijks op zoek gaan naar nieuwe bands, nieuwe stromingen. Maar hoe groot is de invloed van een individuele journalist of dj (in de betekenis van: hij/zij die plaatjes draait op de raido) op de dingen waar de lezer/luisteraar naar luistert. Ik denk dat je wel een bepaalde artiest populair kunt maken (voorzover deze binnen de gangbare genres past), maar kun je in je eentje een bepaald (sub)genre populair gaan maken? Of is de populariteit van bepaalde genres een puur sociologisch/cultuurwetenschappelijk verschijnsel, waar je als individuele journalist geen invloed op hebt?

-- Martijn @ Think Small (thinksmallzine@hotmail.com), June 28, 2002

Answers

Een popjournalist die perfect is ingevoerd in een bepaalde substroming, die schrijft bij een popblad of website met veel vaste lezers kan met zijn lezers een vertrouwingsband opbouwen. De lezers kennen zijn smaak, zijn stijl. Een recensie kan in dat geval bij de lezer interesse opwekken toch even naar het album te luisteren.

-- wez (wesselsimons@hotmail.com), June 28, 2002.

Ja, dat klopt inderdaad, maar wat ik eigenlijk bedoelde: kan een journalist ook hele nieuwe stromingen populair maken bij zijn/haar publiek. Het scheelt nogal per land (zelfs in het Westen) welke stijlen populair zijn, ook in de underground. Heeft dit nu te maken met de aanwezigheid van bepaalde journalisten of is het puur een sociologisch verschijnsel dat Duitsers meer van electronica houden, Noren meer van metal etcetera?

-- Martijn @ Think Small (thinksmallzine@hotmail.com), June 28, 2002.

Nou, via de journalist kan een bepaalde stroming wel naar 'boven' worden gehaald, alleen de invloed van een journalist is volgens mij niet zo groot dat hij met zijn schrijfsels hele drommen mensen tot een muziekstijl kan bekeren. De meeste muzikanten worden juist beinvloed door hun omgeving. Blackmetal zou niet uit Jamaica kunnen komen. Die mannen van Kyuss komen uit de woestijn, vandaar dat zoemende zompige geluid, denk ik dan maar...het is inderdaad sociologenvoer..

-- wez (wesselsimons@hotmail.com), June 28, 2002.

en hier is uw socioloog. die het antwoord in deze ook schuldig moet blijven. wat uiteraard niet wegneemt dat er niets over te zeggen valt. een journalist is uiteraard opgegroeid in de cultuur die een land bepaalt. dat betekent dat hij impliciet een deel van de waarden en normen (en dus de smaak) die in een bepaald land gelden, verwoordt.

het overigens ook niet zo dat duitser meer van elektronica zouden houden. in duitsland is de underground gewoonweg meer aanwezig. dat geldt ook voor indierock, punk, metal, hardcore en new wave/gothic. in feite voor alle alternatievere genres.

de muziek die een bepaald land populariteit geniet, is dat natuurlijk niet voor niets. er zijn een groot aantal factoren die daar debet aan zijn. wat te denken aan de openheid van het land (de extern of juist interne gerichtheid)? de geschiedenis van het land (duitsland dat zich nooit volwaardig heeft gevonden als natie)? het economisch en maatschappelijk systeem (repressieve systemen en rock gaan goed samen)?

het is natuurlijk ingewikkeld. er is wel een eenvoudig te duiden verschijnsel. alternatieve subculturen doen het goed in repressieve systemen. hoe groter de druk is om je te conformeren aan de standaard smaak/mening/etc hoe florerender de subculturen. en dus ook de muziek dat voor veel mensen/jongeren escape-middel nummer één is. dat verklaart wel waarom underground in nederland altijd kwakkelend is. er is hier immers geen sprake van een echte oppositie.

wellicht dat het nieuwe centrum-rechtse kabinet met het ultiem stupide LPF daar verandering in brengt. goed voor de muziek wellicht. maar dat is dan ook alles.

-- theo ploeg (theo@cut-up.com), June 30, 2002.


wellicht dat het nieuwe centrum-rechtse kabinet met het ultiem stupide LPF daar verandering in brengt.

Ai ai ai, Theo. Straks moeten de Subjectivisten nog op voor demonisatie! ;-)

-- Roger Teeling (rogerteeling@hotmail.com), June 30, 2002.


Ai ai ai, Theo. Straks moeten de Subjectivisten nog op voor demonisatie! ;-)

Nee, integendeel, als ik Theo goed begrijp moeten we juist LPF stemmen, want dat is goed voor de alternatieve popscene alhier! :)

Over Duitsland: een stroming die het daar juist minder doet, is vrolijke/opgewekte indie(pop). Maar dat zou inderdaad wel sociologisch verklaard kunnen worden: het is niet echt muziek die zich duidelijk ergens tegen afzet.

-- Martijn @ Think Small (thinksmallzine@hotmail.com), June 30, 2002.


Moderation questions? read the FAQ