Miles Davis

greenspun.com : LUSENET : De Subjectivisten : One Thread

Mag ik jullie erop attenderen: morgen van 20.00 tot 21.32 op Nederland 3: Het Uur Van De Wolf, met een documentaire over Miles Davis. Ben zeer benieuwd.

-- bas (bas@kindamuzik.net), June 25, 2002

Answers

He bedankt. ik heb geen tvgids dus dat zou ik naar alle waarschijnlijkheid hebben gemist.. (ben ook niet zo'n regelmatig kijker). Gaan we zeker kijken, lekker lang ook.

-- jasper (oblomov@ai.rug.nl), June 25, 2002.

het schijnt voornamelijk over zijn 'habit' te gaan.. ik zal het proberen niet te vergeten te kijken. :)

-- Ludo (ordinarypeoplerecs@hotmail.com), June 26, 2002.

Moderation questions? read the FAQ