Dee Dee Ramone RIP

greenspun.com : LUSENET : De Subjectivisten : One Thread

De tweede Ramone is nu ook overleden: http://www.officialramones.com

Allemaal heel hard It's Alive draaien.

-- Jan Peter (janpeter.prenger@a1.nl), June 06, 2002

Answers

en deze wel een rock and roll dood hé?

:(

-- Ludo (ordinarypeoplerecs@hotmail.com), June 07, 2002.


Iets te veel Chinese Rocks.

-- Martijn ter Haar (wmterhaar@myrealbox.com), June 07, 2002.

Moderation questions? read the FAQ