Death Angel

greenspun.com : LUSENET : De Subjectivisten : One Thread

13 juli in de Effenaar: death Angel in de originele bezetting! Er was aangekondigd dat het Dynamo optrden het enige reunie concert zou zijn, maar ze spelen de dag ervoor dus ook gewoon in de Effenaar! Woehoe! Woehoehoe!

Woehoehoehoe!!

-- bas (bas@kindamuzik.net), June 04, 2002

Answers

Jeetje Bas, het ziet ernaar uit dat je alleen gaat...

-- Aurora (arorua_aurora@hotmail.com), June 06, 2002.

Tja, zonder medesubjectivisten dan. Het zal hoe dan ook een nostalgisch avondje worden.

-- bas (bas@kindamuzik.net), June 07, 2002.

Moderation questions? read the FAQ