Multimedia of nee?

greenspun.com : LUSENET : De Subjectivisten : One Thread

Multimediale optredens/festivals worden veelal met ronkende taal aangekondigd, maar blijken vaak niet meer in te houden dan een paar videoschermen met filmpjes boven het podium (bv. het State-X festival afgelopen zaterdag in Den Haag).

Is het gebruik van de term 'multimedia' gewoon een makkelijke manier om interessant te lijken en makkelijk subsidie te krijgen? Waar en wanneer voegt het gebruik van zaken die meer dan het gehoor prikkelen wel iets toe?

-- gieteling (neben10@hotmail.com), June 03, 2002

Answers

Als ik me goed herinner was het eerste gebruik van het begrip multi- media van toepassing op ons aller Laurie Anderson: multi-media performance-artieste. En inderdaad: film, video, muziek, theater, etc. gingen hand in hand tijdens United States I-IV. In haar kielzog kwam het uiterst curieuze Von Magnet. Wederom: totaaltheater. Met die hele internet/cd-romhausse van enkele jaren terug kreeg volgens mij het begrip multimedie een heel andere betekenis, ja. Totaalperformances heten nu mixed-media, en multi-media betreft enkel maar het medium computer; ook al staat ie op het podium, en wordt de monitorinhoud op een groot scherm weergegeven. Wat is daar multi aan?

-- Roger Teeling (rogerteeling@hotmail.com), June 03, 2002.

mixed-media

Ik ben misschien iets te slecht te op de hoogte als het om de term 'du jour' gaat.

-- gieteling (neben10@hotmail.com), June 03, 2002.


Maar inderdaad, om terug te komen op je vraag, waar voegt het nog iets toe allemaal? Moeilijk. Opa denkt dan toch dat je terug moet naar voornoemde United States I-IV en Kraftwerk (eind zeventig, begin tachtig). Misschien ook Dogtroep en Cirque de Soleil? Arling & Cameron vind ik hopeloos achterhaald. Inderdaad een videoschrem met wat 3D-bullshit, en verder gewoon live(?)-muziek. Wat wel weer interessant kan blijken: La Guarda. vanaf september in The Docklands, Mokum-Noord. Wijl DJ's hun set draaien, en het publiek danst, vindt er bovenin de ruimte een experimentele dans plaats aan touwen. Wie niet uitkijkt wordt natgespoten of opgepikt en meegenomen voor een duikvlucht in het niets.

Ik heb sterk het vermoeden dat er vanuit de theaterwereld erg veel interessants gebeurd inzake mixed-media, daar waar het vanuit de muziekwereld nu wat tam is. Gaat wel weer over. Hoe het zich allemaal tot subsidies verhoudt, durf ik geen uitspraken over doen.

-- Roger Teeling (rogerteeling@hotmail.com), June 03, 2002.

De Kift maakt er natuurlijk een soort volkstoneel van met veel ouwe troep op het podium en gebruikt ook filmbeelden. Niet echt state-of-the-art, maar op zijn manier toch ook erg multi-media.

-- Martijn ter Haar (wmterhaar@myrealbox.com), June 03, 2002.

Moderation questions? read the FAQ