Til Salg: Leica R3

greenspun.com : LUSENET : Leica Bruger : One Thread

Leica R3 til salg, med Leitz 1:2/50 linse. i fin stand og inkl taske. 3500kr

-- ulrik bechtold (ulsepulse@hotmail.com), May 29, 2002

Moderation questions? read the FAQ