Michael Johnston: Sunday Morning Column

greenspun.com : LUSENET : Leica Bruger : One Thread

Foto skribenten og mørkekammer eksperten Mike Johnston, som udgiver nyhedsbrevet The 37th Frame (anbefalet andetsteds i dette forum), er begyndt at skrive en klumme på det fremragende website Luminous Landscape.
Klummen hedder 'Sunday Morning' og refererer naturligvis til udgivelsestidspunktet. Indholdet er af samme kvalitet som i The 37th Frame, og er en god appetitvækker hvis man endnu ikke har besluttet sig for at abonnere på hans newsletter.

Man finder Mike Johnstons klumme her: http://www.luminous-landscape.com/sunday1.htm

-- Niels H. S. Nielsen (nhsn@ruc.dk), April 29, 2002

Answers

Ovenstående klumme har skiftet adresse til:

http://www.luminous- landscape.com/columns/sunday1.shtml

-- Niels H. S. Nielsen (nhsn@ruc.dk), September 09, 2002.


Moderation questions? read the FAQ