Interessant Fotografisk Newsletter (Anbefaling)

greenspun.com : LUSENET : Leica Bruger : One Thread

Det er sjældent at man finder gode fotografiske tidsskrifter som intelligent bygger bro mellem de tekniske og kunstneriske/kreative aspekter af fotografiet. Enten antager magasinerne en (til tider kvalmende) akademisk vinkel, eller en ukritisk teknisk vinkel.

Jeg har nu læst de 2 første numre af "The 37th Frame" redigeret af Michael Johnston og overvejende skrevet af ham. Mit umiddelbare indtryk er at dette er det bedste forsøg på "brobyggeri" som jeg har set indtil nu.

Michael Johnston er en spændende personlighed som står ved sine meningers mod. Han er tidligere redaktør på Photo Technique Magazine -som overvejende beskæftigede sig med teknik- men han har også beskæftiget sig med fotografisk kritik, og han formår i sit nye newsletter at koble disse erfaringer på smukkeste vis.

Det er et privat udgivelsesprojekt og magasinet kan kun købes direkte gennem ham. Det udkommer 4 gange årligt i et printet format med ca. 12-16 siders tekst (ingen billeder eller reklamer). Prisen per eksemplar ligger på niveau med konventionelle fotomagasiner, men rummer mere meningsfuldt indhold end de fleste tidsskrifter med 10 gange så mange sider.

Et års abonnement a 4 eksemplare koster 25$ inklusive porto til Danmark. Yderligere informationer findes på http://www.37thframe.com.
Bemærk dog at tilbuddet om et gratis prøve eksemplar kun gælder i USA. Han er dog villig til at at sende 5 eksemplare til førstegangs abonnenter fra udlandet hvis du kontakter ham i forvejen. Den letteste og billigste måde at starte sit abonnement, er at sende pengene kontant.

Du kan læse et par eksempler på Mike Johnstons skriverier følgende steder på internettet:

The Photographer as Auteur

Preparing a Portfolio

What is a good picture.

Iøvrigt bør det bemærkes at Johnston intensivt har benyttet Leica objektiver (M og R), og at der fra tid til anden derfor også falder lidt Leica specifik information af.

-- Niels H. S. Nielsen (nhsn@ruc.dk), March 18, 2002


Moderation questions? read the FAQ