r.i.p. jip

greenspun.com : LUSENET : De Subjectivisten : One Thread

Van muziek-en-beeld:

Nestor popjournalistiek Jip Golsteijn plots overleden Popjournalist Jip Golsteijn is volgens de Telegraaf vandaag in zijn slaap overleden. Golsteijn bereikte de leeftijd van 56 jaar.

-- bas (bas@kindamuzik.net), February 22, 2002

Answers

Tsja de grand old man is dood. En dan moet je wijze en respectvolle woorden spreken. Persoonlijk deed hij me eigenlijk weinig, hij kon wel aardig interviewen, persoonlijk favoriet toen hij met de Stones rondhing circa '73 en Mick Taylor karakteriseert als het type "Joris Drie Pinter". Maar ja een beetje ruzie zoeken met Keith Richards was eigenlijk wel makkelijk in die tijd en valt toch in het niet bij Nick Kent die lekker blijft logeren bij Richards thuis om het een en ander te consumeren. Hij was natuurlijk veels te veel op Amerika gericht en had eigenlijk voor de punk al zoiets als nieuwe muziek opgegeven.

Maar goed, toch wel jong overleden eigenlijk. Maar ja uit zijn stukjes kon je wel opmaken dat hij van een "Fanta" hield op zijn tijd.

-- Omar (omar@kindamuzik.net), February 23, 2002.


Moderation questions? read the FAQ