Lijstjes lijstjes

greenspun.com : LUSENET : De Subjectivisten : One Thread

Hoe rangschik je je favoriete platen?

-- Dolores (kittybey@yahoo.com), February 06, 2002

Answers

Ik kan mijn platen niet rangschikken en benijd eenieder die het wel kan. Mijn jaarlijstjes en onbewoond-eilandlijstjes zijn volkomen at random. Ook mijn schaduwkabinetlijstjes, al probeer ik zoveel mogelijk uit te gaan van luisterfrequentie en waardering (maar na de eerste 3 platen ben ik de kluts al kwijt). ADHD-kind enzo...

-- Arien (saguamura@home.nl), February 06, 2002.

Voor Schaduwkabinet gebruik ik geen rangorde, geloof ik niet zo in. Net als die onbewoond eiland platen, op zo'n niveau, zeg ik altijd maar, zijn alle platen gelijk. Met Eind-van-het-jaar lijstjes weet ik wel ongeveer wat mijn favoriete drie platen zijn, de rest is eigenlijk ook arbitrair.

-- Omar (omar@kindamuzik.net), February 06, 2002.

Mijn wekelijkse lijst bestaat bestaat uit opvallende platen of nummers daarvan die ik in de week daarvoor gekocht heb en die daarom zeer regelmatig door de kamer schallen. Daarnaast oude platen die om wat voor reden dan ook actueel zijn. De rangschikking doet er eigenlijk niet toe. De volgorde is nattevingerwerk, al is de plaat die bovenaan staat toch wel meestal de meest opwindende van het stel.

-- Vido (vidoliber@hotmail.com), February 06, 2002.

Moderation questions? read the FAQ