Ilfotec DD-X?

greenspun.com : LUSENET : Fotoforum : One Thread

Ilfords datablad för Delta-filmerna rekommenderar starkt Ilfotec DD-X som framkallare i vätskeform för dem. För 100 Delta och nya Delta 400 utlovas bästa totala bildkvalitet, finaste korn och maximal filmkänslighet, för Delta 3200 dessutom maximal skärpa.

Dessutom rekommenderas DD-X numera för FP4 Plus beträffande alla egenskaper utom maximal skärpa. Av någon anledning gäller motsvarande rekommendation inte för HP5 Plus. För den filmen nämner man främst Ilfotec HC, dock i olika utspädning för olika egenskaper.

Jag håller på med att kalibrera min normalframkallning av Delta 400 och Delta 3200 i rullfilmsformat med DD-X. Det verkar som om jag med den förra filmen kunde nå en faktisk filmkänslighet på 400 eller 500 ASA och med den senare kanske 800 eller 1000 ASA. En svårighet då det gällt att finna den exakt rätta mixen av exponering och framkallning har varit att variationer i framkallningstiden påverkar förutom de höga zonerna också relativt kraftigt de låga. Allting flyter s.a.s.

Ilfords rekommendationer för framkallningstiden verkar vara i underkant, i synnerhet beträffande Delta 3200.

En annan iaktagelse har varit en påtaglig överframkallning vid övergången till en nyöppnad flaska DD-X. Den gamla flaskan hade varit öppen cirka en månad, medan Ilford talar om tre månaders hållbarhet för en öppnad flaska. Om framkallningskraften faktiskt sjunker så mycket är DD-X svår att använda.

Det vore intressant att få veta vad Ilfotec DD-X egentligen är och höra om andras erfarenheter av framkallaren. Databladet ger inget besked om sammansättningen. Man kunde gissa att DD-X är en motsvarighet till Kodaks T-Max-framkallare, men vad är det?

-- Clas Feiring (fam.feiring@netlife.fi), November 12, 2001

Answers

Hej Clas,

Jag har läst en artikel om DD-X i någon fototidskrift, det torde vara i Camera & Darkroom #40, 1992/2, http://www.camera-and-darkroom.co.uk/issue40.html). Tyvärr har jag lånat ut det här numret åt någon som inte ännu lämnat tillbaka den.

Jag hittade däremot en artikel om utvecklingen av Kodak XTOL framkallare, samt en jämförelse av 7 äldre framkallare. I den sistnämnda artikeln var det intressant att notera att artikelförfattaren fått lika grovkornigt resultat från Kodak HC-110 som från klassikern Agfa Rodinal. Kontakta mig om du är intresserad av de här artiklarna.

Information på nätet om DD-X och/eller Delta 400 respektive 3200:

http://www.photographic.com/showarchives.cgi?63

http://unblinkingeye.com/Articles/Times/times.html

http://groups.google.com/groups?q=ilford+dd-x+%22delta+400% 22&hl=en

http://groups.google.com/groups?q=ilford+dd-x+%22delta+3200% 22&hl=en
[Notera Christer Almqvists sammandrag av Réponses Photos referat om Delta 3200 (bl.a. Ilfords framkallningstider för korta)]

http://www.google.co.uk/search?hl=en&q=site%3Agreenspun.com+dd- x+delta

-- Anders Blomqvist (anders.blomqvist@bigfoot.com), November 12, 2001.


Moderation questions? read the FAQ