Ilfords snabbfixmetod för fiberpapper

greenspun.com : LUSENET : Fotoforum : One Thread

Det är många fotografer som använder Ilfords snabbfixmetod för fiberpapper. Den är ett behändigt sätt att snabba upp processen, och kan rätt använd ge arkivfast resultat. Det finns vissa förutsättningar för att metoden ska vara tillförlitlig:
  1. Det använda pappret måste hinna fixeras färdigt under den rekommenderade tiden 1 min. Det här funkar för alla Ilfords egna papper, men vissa av t.ex. Kodaks papper hinner inte fixeras färdigt på så kort tid. Därför har Ilford i viss dokumentation förlängt tiden till 2 min (däremot verkar alla datablad för tillfället rekommendera 1 min).
  2. Processen måste följas noggrannt, dvs. bilden får varken fixeras för lång (fix tränger in i fibrerna) eller kort tid (bilden hinner inte fixeras färdigt), dessutom måste agiteringen vara kontinuerlig. Den rekommenderade sköljtiden för arkivfasta bilder på 5+5 min med en 10 min ILFORD UNIVERSAL Wash Aid (~HCA) emellan verkar högst kontroversiell - jag sköljer mina bilder åtminstone 30 min efter behandling med sköljhjälp (HCA el. dyl.). En intressant detalj är att Ilford rekommenderar en sköljtid på minst 30 min efter Kodak Rapid Selenium Toner, som ju också innehåller fix.
  3. Den största faran ligger i att man fixeras för många bilder i fixet. Enligt Ilford är kapaciteten endast 10 st 20x25 cm bilder per liter brukslösning för optimal arkivbeständighet. Eftersom jag vanligen använder 30x40 cm papper i 2 l brukslösning betyder det endast 8 kopior!!!
Pga. ovanämnda orsaker har jag övergått till den s.k. tvåbads fixermetoden. Den innebär att jag istället för Ilfords filmutspädning 1+4 använder normal papperutspädning 1+9 i två på varandra följande fixerbad. I det första badet får bilden vara halva den rekommenderade tiden för den fixutspädningen och i det andra badet resten av tiden. Av någon anledning rekommenderar Ilford i dokumentet "Processing B&W FB Papers" en något längre tid 1,5+1,5 min i stället för det aritmetiska 1+1 min som nämns i databladen för pappren. För att vara på den säkra sidan använder jag denna rekommendation. Det första badet hälls alltid bort efter framkallningssessionen medan det andra badet sparas för att användas som bad 1 nästa gång. På det här viset fixeras det mesta av pappret i det första badet, medan det andra fräscha badet tar hand om slutfixering av vissa svårlösliga silversalter. Tiden med den här metoden är inte lika kritisk, mina bilder brukar ligga sammanlagt mellan 2,5 och 5 min i fixerbaden med agitering med jämna mellanrum. Den här metoden, kombinerat med sköljhjälp (HCA) och minst 30 min sköljning, är en allmännt accepterad och beprövad metod för att få arkivfasta kopior. Som jämförelse lär det inte finnas vetenskapligt publicerat material om Ilfords forskningsresultat angående snabbfixmetoden, vilket naturligtvis inte behöver betyda att den inte funkar med ovan nämnda förutsättningar.

Några användbara länkar:

Ilford B&W Products

Re: Ilford archival processing for other b&w papers?
Re: Ilford fixing Vs Kodak fixing

-- Anders Blomqvist (FIN) (anders.blomqvist@bigfoot.com), September 28, 2001


Moderation questions? read the FAQ