Arkivbeständighet för kopior

greenspun.com : LUSENET : Fotoforum : One Thread

Många AFK:are och andra seriösa fotografer har använt sig av kraftigt utspädd selentoning (t.ex. 1+40) för att höja fiberpapperkopiors arkivbeständighet.

Under det senaste åren har det kommit fram information som tyder på att skyddet inte är så bra som man tidigare trott, se länkarna i slutet av det här meddelandet. Det är vid toning i en kraftigt utspädd lösning som de ljusa partierna av bilden inte tonas tillräckligt. Det verkar som om Kodak Rapid Selenium Toner tidigare har innehållit vissa orenheter som sulfiderat silverpartiklarna, men att denna orenhet inte mera existerar i KRST.

De nya rekommendationerna är att i stället använda en kombinationstoner med både polysulfid och selen, t.ex. Kodak Poly-Toner eller Agfa Viradon. Tyvärr kan de förändra bildtonerna något, dessutom avger de en viss odör av ruttna ägg. Ett alternativ är att använda KRST utspädd till 1+9 i minst 3 min, men den kan också med många papper ge en färgskiftning. Jag använder mig själv av den sistnämnda metoden med kalla eller neutrala papper.

Google Groups Re: Polysulfide toners

Stability of Black-and-White Photographic Images, with Special Reference to Microfilm

-- Anders Blomqvist (anders.blomqvist@bigfoot.com), September 28, 2001


Moderation questions? read the FAQ