Til Salg: Leica M3 hus.

greenspun.com : LUSENET : Leica Bruger : One Thread

Jeg har et leica M3 chrome hus til salg for 4.500 kr. Du kan evt. læse mere her.

-- Niels H. S. Nielsen (nhsn@ruc.dk), August 28, 2001

Answers

Jeg har fundet en køber.
Tak for henvendelserne.

-- Niels H. S. Nielsen (nhsn@ruc.dk), October 22, 2001.

Moderation questions? read the FAQ