Katalogprogram för foton på CD-ROM?

greenspun.com : LUSENET : Fotoforum : One Thread

Efter att jag skaffat CD-brännare börjar jag ha en del bilder utströdda på diverse CD-ROM. Har ni några rekommendationer på ett gratis eller billigt ("shareware") program för katalogisering av foton och bläddring (med sk. "thumbnails") på CD?

Jag är själv intresserad av programmet CyPics, men har ännu inte installerat det. En kort lista över andra lämpliga program finns på http://www.webattack.com/shareware/gmm/swgcatalog.shtml och http://www.webattack.com/freeware/gmm/fwgcatalog.shtml, finns det andra man borde överväga? Jag har tittat på freeware-programmet imageN, men det verkar inte helt övertygande.

-- Anders Blomqvist (FIN) (anders.blomqvist@bigfoot.com), August 27, 2001

Answers

Jag hittade en utförligare förteckning över bildhanteringsprogram på http://graphicssoft.about.com/cs/imagemgmtgeneralpc/index.htm. Nu vet jag faktiskt inte vilka jag ska testa...

-- Anders Blomqvist (FIN) (anders.blomqvist@bigfoot.com), August 27, 2001.

check www.acdsystems.com ! Superprogram att ladda ner 90 dagar. Köps hos Dustin data stockholm för 550:- Bättre finns inte! Suen Hj

-- sune hj helsltröm (sunehjalmar47@hotmail.com), December 10, 2001.

Jag har nu efter en tids uppehåll åter varit aktivare med att arkivera bilder i samband med att jag testat en skanner samt skaffat en större hårddisk. Viktiga urvalskriterier var att programmet skulle stöda album utspritt på flera CD:n samt vissa viktiga bildformat (TIFF, Photoshop PSD, JPEG, PNG). Stödet för olika bildformat sållade agnarna från vetet: de amatörmässiga (icke fotograferingsinriktade) programmen saknade oftast stöd för PSD. Tyvärr saknar de allra flesta program stöd för LZW-komprimerade TIFF, eftersom Unisys kräver rojalty av programtillverkarna.

Jag testade först CyPics:

Eftersom CyPics inte var så bra för arkivering fortsatte jag sökandet. Nyligen har jag testat PhotoPhilia från Pholix och det är ett intressant program:

Jag har själv köpt PhotoPhilia och kan varmt rekommendera det till andra fotografer.

-- Anders Blomqvist (anders.blomqvist@bigfoot.com), February 07, 2002.


Med tiden visade det sig att PhotoPhilia blev rätt långsamt och instabilt vid större antal bilder. Dessutom verkar det inte uppdateras så ofta.

Jag har i stället valt att använda IMatch från photools.com. Dess styrka ligger i en effektiv databashantering, bra stöd för offline media (CD-ROM el. DVD-ROM), stöd för EXIF och IPTC information samt utmärkta sökfunktioner. Programmet klarar av stort antal bilder och är väldigt flexibelt, men kräver att man sätter sig in i huvudfunktionerna.

-- Anders Blomqvist (anders.blomqvist@bigfoot.com), January 14, 2005.


Moderation questions? read the FAQ