Neno Belan i klapa Fortunal (valjda?!?)

greenspun.com : LUSENET : Dalmatian culture : One Thread

Belan i klapa su imali jednu pjesmu o Bracu. Ako netko uzna ime, ima je doma ili zna bilo sto o njoj bio bih mu/joj zahvalan ako mi javi.. Hvala...

-- Stipe Lucic (akazdenko@net.hr), July 20, 2001

Answers

pjesma se zove "Bračka balada" napisao je neno belan. Snimljena je u Rijeci, a praizvedbu je doživjela na festivalu u Neumu. Klapa koja je pomogla se zove klapa "Fortunal" iz Rijeke

-- kristijan fonović (kristijan.fonovic@ri.hinet.hr), October 10, 2001.

Moderation questions? read the FAQ