Hvilke bøger om Leica kan du anbefale?

greenspun.com : LUSENET : Leica Bruger : One Thread

Har du læst nogle gode bøger om Leica M/R/Gevind som du kan anbefale?

-- Niels H. S. Nielsen (nhsn@ruc.dk), July 18, 2001

Moderation questions? read the FAQ