Email diskussionsgrupp om digital bildbehandling

greenspun.com : LUSENET : Fotoforum : One Thread

En professionell diskussionsgrupp kring digital bildbehandling finns på http://www.pacificstream.com/prodig/

-- Martin Glader (martin.glader@kolumbus.fi), February 26, 2001

Answers

Jag har inte kollat diskussionsgruppen på ett tag. Den har tydligen flyttat till http://www.prodig.org/ .

-- Martin Glader (martin.glader@kolumbus.fi), March 10, 2004.

Moderation questions? read the FAQ