Komposition & bildens uppbyggnad

greenspun.com : LUSENET : Fotoforum : One Thread

Efter AFK:s månadsmöte förra veckan var vi några som diskuterade bl.a. bildkomposition. Efter mötet hittade jag i min bokhylla följande böcker om bildens uppbyggnad:

  1. Tom Grill & Mark Scanlon. Photographic Composition. Amphoto, New York, 1990. ISBN: 0817454276.

  2. Derek Doeffinger. The Art of Seeing : A Creative Approach to Photography. Kodak Workshop Series, Kodak publ. KW-20, 1984. ISBN: 0879857471.

Den första boken behandlar utförligt olika bildelement och uppbyggnaden av foton, och refererar också till kompositionslära inom målerikonsten (bl.a. Wasily Kandinsky, 1866-1944). Den andra berör inte direkt klassisk komposition, utan koncentrerar sig mera på att fotografen ska lära sig se motiv i sin omgivning, som ju namnet också antyder.

På svenska har jag inte stött på någon motsvarande bok om fotografisk komposition, förutom den artikelserie kallad "Bildskolan" som den rikssvenska tidskriften FOTO hade för något år sedan. Den finns också att köpa som en separat bok på 52 sidor för SEK 65 (SEK 55 för prenumeranter). Tyvärr är enda betalningsättet att betala in summan på svenskt postgiro 380525-6 FOTOshopen. Mera information fås per telefon på +46-42-173 776.

-- Anders Blomqvist (anders.blomqvist@bigfoot.com), February 26, 2001

Answers

Jag fick ett tips från Jakobstads Fotoklubb:

Det finns en bok med titeln: Fotokomposition, av Ulf Sjöstedt. Den är utgiven av Bokförlaget Spektra, Halmstad.

Tackar! Jag beställde faktiskt själv Bildskolan från FOTO - jag ville ha artiklarna samlade inom samma pärmar (jag har också de ursprungliga tidskrifterna). Kostnaden med eurogiro var 40 mk.

-- Anders Blomqvist (anders.blomqvist@bigfoot.com), April 09, 2001.


Moderation questions? read the FAQ