Bra bok om avancerad digital bildbehandling?

greenspun.com : LUSENET : Fotoforum : One Thread

Jag skulle vilja ha tips om bra böcker (el. internet-resurser) om digital bildbehandling. Boken får gärna handla om Photoshop, men inte enbart basfunktioner, utan mer tillämpade tips såsom:

  1. Hur många ggr ska man skanna samma bild och kombinera de inskannade bilderna om man har problem med brus (noise) från skannern i de mörka partierna (för dia)?
  2. Hur kombinerar man vettigast i Photoshop en mörk och ljus version av dior som man gafflat vid exponeringen? Hur positionerar man bäst två varianter av en bild exakt på varandra?
  3. Kan man förbättra inskanningen av ett enskilt foto eller dia om man skannar en gång för de ljusa partierna och en gång för de mörka?
  4. Är det bättre att välja ett ljusare eller mörkare dia för inskanning i jämförelse med projicering?
  5. Vad är bästa sättet i Photoshop att bli av med störande korn i en inskannad bild?
  6. Är det bättre att skanna in en svartvit bild som RGB och senare konvertera den, eller borde man skanna in den som gråskala direkt?

Förutom bokrekommendationer så tas direkta svar på frågorna också emot med tacksamhet.

-- Anders Blomqvist (anders.blomqvist@bigfoot.com), January 31, 2001

Answers

Jag har själv hittat några böcker om digital bildbehandling via tidskriften Photo Techniques (http://www.phototechmag.com/). De är:

Adobe Photoshop Master Class av John Paul Caponigro,
Adobe Photoshop 5.5 for Photographers av Martin Evening samt
Max Ferguson's Digital Darkroom Masterclass

Har någon av er läst nån av de här böckerna?

-- Anders Blomqvist (anders.blomqvist@bigfoot.com), February 02, 2001.


Bra frågor! Jag har väl fem böcker om Photoshop 5/5.5 som alla är bra på sitt sätt men som inte tar upp den problematik du nämner; åtminstone inte utförligt. Jag uppdaterar till Photoshop 6 nästa vecka och har därför beställt en del nya böcker, "Real World Photoshop 6" av David Blatner o. Bruce Fraser, "Photoshop 6 for Photographers" av Martin Evening och "Photoshop 6 Digital Darkroom" av Lisa Lee. Dessutom har jag "Photoshop 6 Classroom in a Book" av Photoshop Team (som närmast fungerar som ett uppslagsverk). Få se om vi med samlade resurser hittar svar på åtminstone en del av frågorna. Frågan om hur man lägger två bilder skannade separat på varandra är intressant. Tror du att man kan använda det program med vilket du lappade ihop bitar av samma bild för 111-års plakatet? Visste du att man kan använda pilarna up-ned-höger-vänster för att flytta ett lager en pixel åt gången (Shift+pil 10 pixlar åt gången). Hur man gör en motsvarande rotation vet jag inte. Jag skall också be Andrej kolla frågorna i Fotoforum.

-- Martin Glader (martin.glader@kolumbus.fi), February 02, 2001.

Jag fick ett tips av Andrej för att kombinera två inskanningar av samma motiv i Photoshop. Jag provade metoden på två exponeringar av samma motiv som jag gafflat:

Jag ska nu bekanta mig med Helmut Derschs panoramaverktyg från Panorama Tools, med dem lär det ska vara möjligt att halvautomatiskt registrera två eller flera bildfiler genom att specifiera gemensamma kontrollpunkter. Syntaxen är inte helt uppenbar, vi får se hur det går ;-). Det tidigare panoramaprogrammet PhotoVista jag använt kan inte sammanfoga två identiska bilder, dessutom lär det inte använda lika avancerade interpoleringsfunktioner som Helmuts verktyg.

Jag har också köpt en licens till VueScan, som automatiskt kan skanna in flera gånger samma bild för att minska bruset (noise) i de mörka partierna av ett dia. Man lär kunna göra samma sak med Panorama Tools, men VueScan är enklare att använda.

-- Anders Blomqvist (anders.blomqvist@bigfoot.com), February 13, 2001.


Jag hittade i dag en bra beskrivning hur man sammanfogar två exponeringar (fråga nr 2) i Photoshop 5.5, se Blended Exposures — Achieving an 8-10 Stop Dynamic Range —.

-- Anders Blomqvist (anders.blomqvist@bigfoot.com), February 22, 2001.

På tal om böcker. Jag har sedermera köpt "Adobe Photoshop 6 for Photographers" av Martin Evening (från Amazon UK). En detaljerad och mycket välskriven bok som också täcker in grunderna på ett förtjänstfullt sätt. Rekommenderas!

-- Martin Glader (martin.glader@kolumbus.fi), February 27, 2001.


Jag beslöt mig för att beställa Martin Evenings och John Paul Caponigros böcker, och har faktiskt fått dem den här veckan. Evenings bok verkar bra, fastän den tilltänkta läsarkretsen nog är närmast professionella fotografer. Caponigros bok får vänta till senare, den handlar mera om konstnärlig bildgestaltning och manipulation, bl.a. byter han ut färgerna i foton så att de ska vara harmoniska sinsemellan.

Jag valde att beställa via Amazon.com, eftersom det var betydligt billigare (bl.a. beroende på att ingen krävt in tull+moms av mig). De här två böckerna kostade 512 mk via Amazon.com, 646 mk via Amazon.co.uk och 739 mk via BOL med nuvarande valutakurser! Böckerna kom fram på 1,5 vecka, fastän jag valde normal postgång.

-- Anders Blomqvist (anders.blomqvist@bigfoot.com), March 02, 2001.


Moderation questions? read the FAQ