Genuine Fractals

greenspun.com : LUSENET : Fotoforum : One Thread

Jag har inte hittat någon prisvärd skanner för att få tillräckligt stora filer från mina 6x7 cm dior. Minimikravet är 300 dpi för A3 utskrift (29,7 x 42 cm) från en 6x7 dia lineärt beskuren till 70%, vilket innebär en fil på ca 46 MB och en skannerupplösning på minst 2450 ppi. De enda skannrar jag hittat är de nyligen lanserade Polaroid SprintScan 120 och Nikon Super Coolscan 8000 ED med riktpris på 4000 respektive 3000 USD.

Eftersom de här priserna är rätt saftiga, funderar jag på billigare lösningar. Epson Perfection 1240U Photo med 1200 ppi:s upplösning el. Epson Perfection 1640SU Photo med 1600 ppi:s upplösning för 1900 respektive 2500 mk skulle vara prismässigt intressanta. De förutsätter dock att man utan större kvalitetsförlust kunde skala upp bilderna till 200% respektive 150%.

Med programmet Genuine Fractals från Altamira Group påstås man kunna skala bilder väsentligt utan större kvalitetsförluster, se också Imaging Resource samt Res Up Your Images with Altamira Group's Genuine Fractals. Är det någon som har erfarenhet av dylik "fraktalskalning"? Är 150% el. 200% nåt man kunde klara av i Photoshop med bikubisk resampling? Genuine Fractals kostar för övrigt 1590 mk.

-- Anders Blomqvist (anders.blomqvist@bigfoot.com), January 26, 2001

Answers

FYI: Det är en fraktaldiskussion på gång just nu i sfnet.harrastus.valokuvaus. Jag läste där att man kan ladda hem Genuine Fractals på prov gratis. BTW: Jag har en förmånlig begagnad Epson Perfection 1240 U Photo till salu inkl SCSI kort.

-- Martin Glader (martin.glader@kolumbus.fi), January 26, 2001.

Jag har nu laddat ned Genuine Fractals demoversion från Altamira Group och testat programmet på ett par inskannade landskapsbilder. Mina test med lineär förstoring till 200% respektive 500% visar följande:

De här resultaten bekräftar rätt långt olika personers rapporter på internet: de som använder hög förstoringsgrad (högre än 500%) talar varmt för Genuine Fractals, medan de som testat moderat förstoring tycker att bikubiska resamplingen är nästan lika bra eller bättre än GF. Dessutom sägs att om motivet innehåller regelbunda eller repetitiva former (t.ex motorcykel el. ormbunkar) så är fraktalresultatet bättre än för ett motiv utan rediga detaljer.

Vid närmare eftertanke är de olika resultaten vid olika förstoringsgrad rätt naturligt. Genuine Fractals skapar en matematisk modell av motivets strukturer, och modellen är oberoende av förstoringsgrad. Den bikubiska resamplingen använder en algoritm som beräknar en ny punkt av de närmaste 16 utgående från att motivet har en tredimensionell yta. Vid moderat förstoringsgrad ger därför den bikubiska resamplingen ett bättre resultat än den icke-ideala matematiska modellen. Vid större förstoringar "utspäds" bildpunkterna vid resamplingen, medan fraktalmodellen fortsättningsvis ger samma tyngd åt motivets struktur och därmed högre kantskärpa.

Det finns för övrigt en skola som säger att man uppnår bättre resultat om man använder bikubisk resampling i flera repriser om t.ex. 5% än om man direkt resamplar till den slutgiltiga storleken. Det här har jag inte testat själv.

Slutsatsen är att jag antagligen klarar mig rätt långt med den bikubiska resamplingen, medan Genuine Fractals ligger på önskelistan om jag nån gång ger mig in på jätteförstoringar för plakat el. dyl. Genuine Fractals lär användas av t.ex. Jarkoskuva vid förstoringar till affischer mm. Demoversionen ger för övrigt rätt till 20 gångers användning, fastän jag inte sett att räknaren skulle ha minskat antalet ännu (kanske det är 20 separata dagar?).

-- Anders Blomqvist (anders.blomqvist@bigfoot.com), January 27, 2001.


Moderation questions? read the FAQ