Plug-in för färg -> sv konvertering i Photoshop

greenspun.com : LUSENET : Fotoforum : One Thread

http://www.silveroxide.com/ finns plug-ins för att konvertera färgbilder till svartvita på samma sätt som t.ex. Tri-X eller HP-5 svartvit film. Man kan ladda ned en Tri-X demo, men själva plug-inen kostar tyvärr 35 USD / st. el 85 för ett Kodak el. Ilford set. Har någon testat de här, och vad tyckte ni?

-- Anders Blomqvist (anders.blomqvist@bigfoot.com), January 25, 2001

Moderation questions? read the FAQ