Nygamla metoder för Den Fina Kopian

greenspun.com : LUSENET : Fotoforum : One Thread

Jag läste Barry Thorntons "Edge of Darkness" under julen. Det var mycket inspirerande läsning både som engelsk litteratur men naturligtvis i synnerhet som ett tekniskt dokument. BT har gott om synpunkter på hur man i tekniskt avseende skall göra bilder av hög kvalitet och boken är mycket läsvärd. Den finns att köpa t.ex. genom Amazon UK. Jag rekommenderar den verkligen. Själv fastnade jag i synnerhet för hans syn på "upplevd" skärpa (i motsats till teknisk upplösning). Han menar att man förutom upplösning skall eftersträva en kantskärpa "acutance" som man bäst uppnår med filmer med gammaldags kornighet, dock så att kornigheten inte är synlig. För mellan- och storformat rekommenderar han t.ex. Ilford HP5+ framkallad i en ny framkallare DiXactol som han utvecklat under ett antal år. Den är catechol/glycin-baserad och kan användas antingen som en tvåstegsframkallare eller i ett steg. DiXactol säljs t.ex. av Silverprint. För mera information, se t.ex. http://website.lineone.net/~barry-thornton/dixactol.htm Jag har beställt en sats DiXactol på prov och kommer att testa den som enstegsframkallare på soliga vintermotiv (som vi säkert får också den här vintern) med Ilford HP5+ 9x12 och jämföra med Ilford 400 Delta framkallad i Ilfotec HC och Kodak Xtol. Men först skall processen naturligtvis kalibreras enligt zonsystemet för att hitta rätt filmkänslighet och framkallningstider. Jag återkommer när jag vet mera. Det skall bli spännande. Jag undrar också om någon annan Fotoforumläsare har testat DiXactol och i så fall hurudana erfarenheterna är?

-- Martin Glader (martin.glader@kolumbus.fi), January 03, 2001

Answers

Jag är intresserad av vad dina erfarenheter kommer att bli. Jag läste en artikel om DiXactol i camera&darkroom då den introducerades (Issue 40, 1999 #2, pp. 39-42). Jag beslöt mig då för att använda XTOL som min universalframkallare främst pga. att DiXactol då inte var tillgängligt utanför UK, medan XTOL finns överallt. Dessutom är XTOL miljövänlig och passar bra också för kinoformat, medan DiXactol lär vara rätt grovkornig för kinofilm. Mig intresserar framförallt påståendet att DiXactol ger mer lättkopierade negativ pga. den kompenserande effekt "fläckningen" (staining) av negativet ger. Om dina erfarenheter är positiva, prövar jag den antagligen för mina mellanformatnegativ.

-- Anders Blomqvist (anders.blomqvist@bigfoot.com), January 05, 2001.

Martin, har du hunnit få några erfarenheter av DiXactolen ännu? Jag har nämligen just läst färdigt Thorntons bok, och blivit ännu mera intresserad av framkallaren.

-- Anders Blomqvist (anders.blomqvist@bigfoot.com), March 02, 2001.

Response to Nygamla metoder för Den Fina Kopian

Hej!
Joo, mitt köp av DiXactol skulle vara värt ett eget kapitel när det omsider blir klart. Jag beställde således både DiXactol och en del småsaker från Silverprint genast i börja av januari. Efter sex (!!) veckor kom småprylarna men ingen DiXactol. Jag ringde sen dit för att kolla men ingen visste vad som hänt men man lovade att genast skicka DiXactolen. Det var två veckor sen men ännu har ingenting kommit. Den som lever får se. Jag kommer att ringa på nytt i dag. Jag kommer också att meddela Barry Thornton.

PS. Greenspun tycks ha tappat skanderna igen.-- Martin Glader (martin.glader@kolumbus.fi), March 02, 2001.

Moderation questions? read the FAQ