Kallt ljus i förstoringsapparaten

greenspun.com : LUSENET : Fotoforum : One Thread

Hej! Vet nån Fotoforumläsare nånting om "kallt ljus" (cold light; har det nåt bättre namn på svenska) för förstoringsapparater. Jag har förstått att man i synnerhet i USA är rätt förtjust i kalljusutrustning för svartvitt arbete i stället för kondensorapparater med Tungsten-lampor. En del av argumenten hittar man bl.a. hos ett USA-företag som säljer kalljus lampor, dvs. Aristo, se http://www.aristogrid.com/coldlight.html Jag undrar om nån Fotoforumläsare har erfarenheter av detta? Känner ni till något företag i Finland som säljer kalljusutrustning?

-- Martin Glader (martin.glader@kolumbus.fi), December 27, 2000

Answers

Hej Martin,

Jag har inte någon annan erfarenhet än vad jag läst i aktuell litteratur. Jag kan rekommendera följande artiklar:

Bond, Howard. Enlarger Light Sources, Condensor and Diffusion Types. Mastering Black-and-White Photography, Vol. II, pp. 61-64, publ. by Preston Publ. (Photo Techniques magazine), 1992.

Bond, Howard. Aristo 4x5 VC Cold Light Head. Printing with Variable Contrast Papers, p. 5, publ. by Preston Publ. (Photo Techniques magazine), 1995.

Wallach, Howard. Oriental VC Cold Light Head. Printing with Variable Contrast Papers, p. 38-39, publ. by Preston Publ. (Photo Techniques magazine), 1995.

Kachel, David. Beseler 45V-XL Enlarger and Beseler Universal 45 VC Head. Printing with Variable Contrast Papers, pp. 40-43, publ. by Preston Publ. (Photo Techniques magazine), 1995.

Ovanstående publikationer kan beställas via Photo Techniques hemsida. Amerikanska Photo Techniques är tillsammans med brittiska camera&darkroom mina favorittidskrifter gällande seriös fotografering.

Speciellt den första artikeln är intressant, eftersom Howard Bond reder ut myten kring att diffust ljus skulle ge bättre teckning i högdagrarna än ljus från en kondensorapparat. Han visar både med densitometri och genom ett praktiskt exempel att man kan uppnå samma bildkvalitet med kondensorapparater som med diffust ljus, men man måste anpassa filmframkallningen efter apparattypen. Diffust ljus har den fördelen att repor och damm syns mindre på förstoringen, medan kondensorn ev. kan ge något högre upplösning (han fann åtminstone ingen stor skillnad, men kunde inte heller motbevisa påståendet). Hans slutsats är att man inte skall byta ut den apparat man har bara pga. av de här orsakerna.

Han förklarade skälet till att många framstående fotografer (bl.a. Ansel Adams) framhäver diffusa ljusets förträfflighet främst beror på att de är svårt att få exakt samma kontrast och ljushet på kopian från två olika apparater. Om man endast väljer ett mjukare papper för kondensorkopian så blir den normalt sämre - man uppnår motsvarande kvalitet endast genom att sänka filmkontrasten så att den passar det hårdare kondensorljuset med normal pappersgradation.

-- Anders Blomqvist (anders.blomqvist@bigfoot.com), January 05, 2001.


Moderation questions? read the FAQ