Parallellinställning av förstoringsapparaten

greenspun.com : LUSENET : Fotoforum : One Thread

Jag undrar hur ni gör för att parallellinställa förstoringsapparaten m.a.p. filmplan, objektivplan och bildplan. Filmplan i förhållande till objektivplan är väl vanligen OK. Men bildplanet?? Vanliga kornförstorare går ju inte att använda i hörnen av bilden. Det lär skall finnas något "verktyg" för ändamålet. Vet ni nånting om det?

-- Martin Glader (martin.glader@kolumbus.fi), September 20, 2000

Answers

Det lär finnas i princip tre sätt att kolla parallellinställningen av förstoringsapparat:

1. Med hjälp av ett speciellt laserbaserat verktyg, kallat Zig-Align el. Versalab Parallel (se Enlarger alignment tools och AGI's Zig-Align Page)

2. Med hjälp av ett par speglar, varav den ena har hål i (skrapat/borrat) och är av rätt storlek för att kunna sättas in vid negaplanet. Den större spegeln placeras på avmaskningsramen. Genom att titta uppifrån (ta bort lamphållaren/ljuslådan/färghuvudet) genom hålet i "hålspegeln" ser man hålet reflekteras oändligt många gånger mellan speglarna. Om planen inte är parallella kommer hålen att "dra" åt ena sidan. Det här kan upprepas genom att trycka hålspegeln plant mot objektivet och återigen kolla symmetrin uppifrån. Se också Aligning a besseler 45mx11 enlarger?.

3. Genom att rispa X i ett negativs alla hörn (samt ev. mitten) och kolla att bilden är skarp i alla hörn samtidigt (ev. med hjälp av kornförstorare, men de flesta klarar inte av hörnen). Det här är det sätt jag själv använt (se Print's corner grain sharpness poor even with alignment, glass carrier & APO lens för någon som använt metoden framgångsrikt).

-- Anders Blomqvist (anders.blomqvist@bigfoot.com), September 21, 2000.


Jag har beställt en Versalab Parallel laserriktare som man kan kolla både objektivet och negativhållaren i förhållande till basplattan/pappershållaren. Jag kommer att rapportera mina erfarenheter till Fotoforum när jag fått den.

-- Martin Glader (martin.glader@kolumbus.fi), September 23, 2000.

Jag är sedan i går lycklig ägare till en Versalab Parallel laserriktare. Den är verkligt lätt att använda. Jag kollade min 9x12 förstoringsapparat och fick anledning att rikta apparaten i förhållande till basplattan, där jag hade ett fel som helt säkert har inverkat på slutresultatet. Objektivfattningen däremot var OK vilket var tur eftersom den inte har egentliga riktningsmöjligheter.

-- Martin Glader (martin.glader@kolumbus.fi), October 10, 2000.

Moderation questions? read the FAQ