Oskarp silvermask

greenspun.com : LUSENET : Fotoforum : One Thread

Är det nånting med avseende på kontrastkontroll som man kan åstadkomma med oskarp silvermask men inte med "rätt" Multigrade-filter?

Kunde oskarp mask vara nånting för svartvita cirkeln att djupdyka i?

-- Martin Glader (martin.glader@kolumbus.fi), September 05, 2000

Answers

Jag är åtminstone intresserad av oskarp silvermask, men inte enbart för kontrastkontroll, utan också för att höja kantskärpan. Jag läste faktiskt i går en intressant artikel i camera&darkroom om oskarpa silvermaskers inverkan på kantskärpan, och tänkte att det där ska jag nångång prova på.

-- Anders Blomqvist (anders.blomqvist@bigfoot.com), September 05, 2000.

Den åskådliga artikeln är:

Lambrecht, Ralph W. Unsharp masking - Contrast Control and Increased Sharpness in black-and-white. camera&darkroom, Issue #44, 2000/2.

-- Anders Blomqvist (anders.blomqvist@bigfoot.com), January 05, 2001.


Moderation questions? read the FAQ