Benzotriazol

greenspun.com : LUSENET : Fotoforum : One Thread

Jag har en hel del äldre fotopapper som uppvisar en mer eller mindre svag svärta (eng. "fog") efter framkallningen, fastän de inte alls exponerats. Enligt Ansel Adams och källor på nätet kan man bl.a. sätta till benzotriazol till framkallaren för att bli av med "foggen". Jag har nu kollat med Fimeko, Fotoyks snabbparti samt Universitetsapoteket, och ingen av dem har benzotriazol i mindre mängder. Universitetsapotekets kemienhet säljer nog benzotriazol, men enbart i 100 g förpackningar som kostar 300-400 mk (och jag skulle behöva 4 g). Finns det något ställe där jag kunde få tag på mindre mängder benzotriazol?

-- Anders Blomqvist (anders.blomqvist@bigfoot.com), August 23, 2000

Answers

Uppdatering: på news://sfnet.harrastus.valokuvaus rekommenderades jag att beställa benzotriazol i mindre mängder från Photographers' Formulary i USA eller från Silverprint i UK, båda helt vettiga alternativ. Under tiden kollade jag för säkerhets skull med AFK:s labbmästare, och det visade sig att AFK:s medlemmar får köpa benzotriazol från labbet för priset 3 mk/g ;-)

-- Anders Blomqvist (anders.blomqvist@bigfoot.com), August 29, 2000.

Moderation questions? read the FAQ