TIPS: Korrigering av tidigare postningar

greenspun.com : LUSENET : Fotoforum : One Thread

Du kan inte korrigera meddelanden du redan postat.

För att korrigera misstag är det enklast att posta ett nytt svar med den rätta informationen. Vid allvarligare felaktigheter kan du ödmjukast skicka e-post till moderatorn amatorfotografklubben@bigfoot.com och be att meddelandet manuellt korrigeras eller raderas.

-- Fotoforums moderator (amatorfotografklubben@bigfoot.com), August 17, 2000


Moderation questions? read the FAQ