TIPS: Aktivera e-postleverans av nya meddelanden

greenspun.com : LUSENET : Fotoforum : One Thread

Om du vill få e-post då ett nytt meddelande har kommit in till Fotoforum, så ska du klicka på texten "If you want to follow this discussion by email, click here to add an alert" här eller på hemsidan Fotoforum Top Level.

-- Fotoforums moderator (amatorfotografklubben@bigfoot.com), August 16, 2000

Moderation questions? read the FAQ