Intresse för gråkilar?

greenspun.com : LUSENET : Fotoforum : One Thread

Jag har planerat att beställa en transmissionsgråkil TP120-31 och en resolutionsguide 1-T från Stouffer (http://www.stouffer.net/). Är någon annan intresserad av att delta i beställningen och dela på försändelsekostnaderna?

Tfn (09) 462 223 (privat), (09) 2535 4212 (tj.)

-- Anders Blomqvist (anders.blomqvist@bigfoot.com), August 16, 2000

Answers

Beställningen fungerade fint, postningskostnaderna USD 10.

-- Anders Blomqvist (anders.blomqvist@bigfoot.com), September 19, 2000.

Moderation questions? read the FAQ